NPO besproken in de Tweede Kamer

Update 11 juni 2021
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Deskundigen en mensen uit het werkveld waren unaniem in een rondetafelgesprek (26 mei) met leden van de Tweede Kamer. Los geen structurele problemen op met tijdelijke maatregelen, neem meer en voldoende tijd. Minister Slob heeft echter laten weten dat de bestedingstermijn niet wordt verlengd.

In het rondetafelgesprek was niemand ontevreden over het grote bedrag van 8,5 miljard euro om de vertragingen in het onderwijs aan te pakken. Wel waren de aanwezigen het er over eens dat het een verkeerde insteek is om een dergelijk groot bedrag te zetten in slechts 2,5 jaar. Op korte termijn levert het niet alleen extra werkdruk op om alle plannen te maken, de termijn is ook te kort om structureel mensen in te zetten. En dan zit het te kort aan leraren en schoolleiders ook nog eens in de weg. Het pleidooi was dan ook om de periode met minstens 1-2 jaar te verlengen. Liever nog komt er een duurzame aanpak: minder geld maar dan wel structureel.

Debat over NPO

Demissionair onderwijsminister Slob en de kamerleden debatteerden 7 juni over de verlenging van de NPO-termijn. De uitkomst is dat het voorlopig ongewijzigd blijft omdat het wat minister Slob betreft aan het nieuwe kabinet is. Volgens hem is het pas begin 2022 mogelijk om te kijken of de doelstellingen van het programma binnen twee jaar haalbaar zijn, of dat er dan verlenging nodig is. Voor alle andere discussies over een meer structurele aanpak van de problemen in het onderwijs, verwees Slob naar de formatietafel.

In het zelfde debat werd een motie ingebracht om een onderzoeksnetwerk op te zetten. Dat netwerk bestaat uit onderwijsinstellingen, professionals en wetenschappers die goede voorbeelden actief beschrijven, ophalen en met elkaar delen. Zo ontstaat er een betere kennisinfrastructuur om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

Aanpak sociaal-emotionele problemen

In het rondetafelgesprek was ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele problemen en voor de rol die cultuur en sport daar in kunnen spelen. Zowel in het belang van de leerlingen als de leerkrachten, bijvoorbeeld door de inzet van vakdocenten. Daarmee krijgen leerkrachten tijd om zich op andere leergebieden te richten, terwijl de leerlingen deskundige begeleiding krijgen. Petra van Haren, voorzitter van de AVS, noemde cultuur en sport herhaaldelijk in haar betoog. Desondanks is de aanpak voor de sociaal-emotionele problemen in de menukaart nog erg vaag en beperkt, zo vonden de sprekers. Nienke Luijckx van LAKS pleitte daarbij voor een balans tussen ontspanning, ontsnapping en ontmoeting.

Cultuureducatie in de menukaart

Ondanks herhaaldelijk aandringen blijkt het niet mogelijk de tekst over cultuureducatie in de menukaart aan te passen. Daarbij wordt verwezen naar de feit dat de tekst gebaseerd is op de systematische analyse die ten grondslag ligt aan het EEF. Ze willen die tekst op dit moment niet aanpassen. Het is echter maar de vraag of Nederlandse scholen zo strikt naar deze informatie kijken als ze zoeken naar geschikte interventies. De kans bestaat dat ze tot een beperkt begrip van de mogelijkheden van cultuureducatie komen.

Gelukkig kan via de NRO wel kennis aangevuld worden om te zorgen dat er beter aangesloten wordt op de Nederlandse context. Deze is terug te vinden op Onderwijskennis.nl waarbij we ervan uitgaan dat er binnenkort ook informatie over cultuureducatie te vinden is. Zo worden de gegevens van de EEF echt aangepast aan de Nederlandse situatie. Denk daarbij aan de bedragen die genoemd worden in de menukaart: de oorspronkelijke bedragen in Britse ponden zijn omgezet naar euro’s. Het uurtarief voor bijvoorbeeld een muziekdocent dat genoemd wordt is daarmee te laag, zeker in het kader van de fair practice code. Een uurtarief van 62,50 euro is dan realistischer dan de genoemde 40 euro.

Vervolg Nationaal Programma Onderwijs

Als LKCA gaan wij in gesprek met de NRO om meer kennis en context vanuit de Nederlandse situatie aan te brengen bij de menukaart. Ook komen we eind juni met een handreiking die opgesteld wordt door Sardes. In die handreiking komt een overzicht van de onderwijsvormen waarbij cultuureducatie ingezet kan worden. De organisatorische mogelijkheden zoals zomerschool, onderwijstijdverlenging, combinaties van vakken/leergebieden etc. en de rol die cultuureducatie hierbij kan spelen komen daarin aan bod, net de inzet van personeel bij de verschillende interventies, met name kunstvakdocenten en kunstenaars.

Ook komen inhoudelijke keuzes naar voren, op basis van wat we weten over de impact van verschillende inzet van cultuureducatie zowel op de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling. En de handreiking biedt voorwaarden die nodig zijn om cultuureducatie effectief in te zetten. Dit zijn praktische handvatten voor de invoering en kosten van de interventies. Tenslotte bevat de handreiking ook een lijst van websites, publicaties en andere bronnen met aanvullende en verdiepende informatie voor scholen.  

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Fleur de Kort (Mocca) (fdekort@mocca.amsterdam) 05-07-2021

Beste LKCA,
Klopt het dat de handreiking nog niet online is? Ik kan hem namelijk nergens vinden. Zouden jullie mij een seintje kunnen geven wanneer deze gepubliceerd is? Alvast dank. Hartelijke groet, Fleur de Kort (Mocca)

reageer
05-07-2021

Klopt inderdaad. Uiterlijk morgenochtend verschijnt deze online. Hartelijke groeten, Kirsten

reageer
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel