Kunst op Recept

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Via een doorverwijzing van de huisarts iets kunstzinnigs doen: dat is Kunst op Recept. Zodat je wat opknapt en opgewekter in het leven staat. Uit een pilot in de gemeente Nieuwegein blijkt dat Kunst op Recept werkt: culturele activiteiten zorgen ervoor dat mensen met psychosomatische klachten zich beter voelen.

Voor wie is Kunst op Recept bedoeld?

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosociale problemen. Dat zijn problemen die ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen, zoals relatieproblemen, verlies van werk, een zieke partner. Mensen met psychosociale problemen hebben niet altijd medicijnen of psychologische zorg om hun klachten te verlichten. Zij hebben vaak baat bij iets anders dat hun gevoel van welbevinden vergroot. Dat kan vrijwilligerswerk of sport zijn, maar ook een kunstzinnige activiteit.

Wat is de filosofie achter Kunst op Recept?

Centraal staat het begrip positieve gezondheid: uitgaan van wat iemand kan, niet van zijn of haar beperkingen. Het accent leggen op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Het gevoel van welbevinden heeft veel invloed op de gezondheid. Bevorder je het gevoel van welbevinden dan bevorder je ook de gezondheid. Naast oplossingen zoals een pilletje of luisterend oor is het daarom van belang om andersoortige interventies te ontwikkelen die ervoor zorgen dat mensen zich beter gaan voelen.
Lees meer over positieve gezondheid.

Hoe werkt Kunst op Recept in de praktijk?

Een huisarts of andere eerstelijns zorgverlener verwijst de cliënt door naar een welzijnscoach, een speciaal getrainde medewerker van een welzijnsorganisatie. Tijdens een intakegesprek kijkt hij/zij waar de cliënt behoefte aan heeft en kan. Vervolgens krijgt de cliënt een gesprek bij het kunstencentrum om samen te kijken welk aanbod passend is. Kunst op Recept is dus maatwerk.

Hoe zet je Kunst op Recept op?

Wil je zelf Kunst op Recept opzetten in jouw gemeente? Profiteer dan van de lessen die geleerd zijn bij de pilot in Nieuwegein. Kunst op Recept – de handreiking staat vol tips en adviezen. Bijvoorbeeld over:

 • Samenwerking tussen de partijen zorg, welzijn en cultuur
 • Financiering
 • Culturele interventies: welke culturele activiteiten zijn geschikt?
 • Procedures voor het verwijzen van cliënten en het terugkoppelen van informatie
 • De communicatie met samenwerkingspartners en deelnemers
 • De evaluatie van het project
 • De verduurzaming van het project

Pilot in Nieuwegein

Kunst op Recept begon met een pilot in Nieuwegein. In deze gemeente vond een aantal jaren geleden de succesvolle pilot ‘Welzijn op Recept’ plaats en deze is – net als ‘Bewegen op Recept’ – onderdeel van het reguliere aanbod. Er was dus al een bestaande infrastructuur.Tijdens de pilot werd onderzocht welke kunstinterventies succesvol zijn. De pilot werd opgestart door drie initiatiefnemers, ieder met een eigen rol:

 • Gezondheidscentrum De Roerdomp uit Nieuwegein vertegenwoordigde de eerstelijnszorg en de verwijzers.
 • DE KOM, stadstheater en kunstencentrum uit Nieuwegein was intermediair voor het culturele aanbod.
 • Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) monitorde de samenwerking tussen de lokale partijen.

Andere betrokkenen

 • Welzijnscoaches van de lokale welzijnsorganisatie Movactor
 • Huisartsen.
 • Kunstvakdocenten. Deze werden speciaal geselecteerd en waar nodig bijgeschoold.
 • Het Verwey-Jonker Instituut monitorde de effecten bij de cliënten gedurende deze pilot.
 • VSBfonds en Agis Zorginnovatiefonds steunden het project financieel.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel