Dans voor ouderen

Wat levert het op?
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Welke functie kan dans hebben voor ouderen? Waarom kiezen ouderen voor dans? Wat kan een dansproject bij hen teweeg brengen? En waaraan moet een dansproject voor ouderen voldoen? Op verschillende plekken wordt onderzoek gedaan om die vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld in Amsterdam (voor de publicatie Daag mij maar uit) en bij het Danstheaterproject De Vlinder in Houten.

Publicatie Daag mij maar uit

Onlangs verscheen de publicatie Daag mij maar uitDans en ouderen in grootstedelijke context (2020). De publicatie doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar amateurdans onder ouderen met verschillende culturele achtergronden.

De onderzoekers wilden achterhalen welke functies dans heeft voor ouderen en voorbeelden en aanknopingspunten bieden voor hoe je dit soort danslessen kunt vormgeven en uitvoeren. Het onderzoek is daarmee relevant voor (toekomstige) dansdocenten en organisaties en beleidsmakers die betrokken zijn bij amateurdans.

Intrinsiek gemotiveerd

De conclusie is dat de lessen voor senioren niet heel sterk afwijken van danslessen voor andere groepen amateurs, zoals jongeren of volwassenen. Waar in de wetenschappelijke literatuur over dans voor ouderen vaak extrinsieke aspecten (gezondheid, sociaal welzijn) centraal staan, laat deze studie zien dat oudere dansers ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze beleven plezier aan het dansen zelf en willen nieuwe dingen leren, hun artistieke en technische vermogens vergroten en de resultaten daarvan tonen aan anderen.

Maatwerk

Hoewel de lessen qua inhoud en didactiek niet onderdoen voor ‘reguliere danslessen’, is er wel sprake van maatwerk voor deze doelgroep. Docenten besteden veel aandacht aan persoonlijk contact tussen dansers onderling en met de docent. Ze wisselen werkvormen af om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer evenveel aandacht krijgt en om het collectieve leerproces te stimuleren. De docenten dagen de deelnemers uit om een zo hoog mogelijk niveau te halen, binnen de fysieke beperkingen die horen bij deze groep.

Danstheaterproject De Vlinder

In de gemeente Houten heeft Theater aan de Slinger het initiatief genomen voor het danstheaterproject De Vlinder, een theaterproject voor ouderen dat eenzaamheid wil voorkómen of verminderen.

Theater Aan de Slinger werkt in dit project samen met de gemeente, met welzijnsorganisaties en Movisie: de gemeente maakt het mogelijk en denkt actief mee, de welzijnsorganisatie kent de doelgroep goed, het theater is bekend met de artistieke inhoud en Movisie voegt het lerende en onderzoekende element toe. Jessica Dijkman, beleidsmedewerker Cultuur en Samenleving bij de gemeente Houten: ‘Alle kennis en ervaring die we hier met elkaar op doen, delen we weer.’

Saskia van Grinsven, adviseur bij Movisie: ‘Van bewegen is bekend dat het bijdraagt aan je fysieke gezondheid, maar vaak ook aan je mentale gezondheid. Het is een middel om in je kracht te staan, in plaats van te kijken naar de problemen. We doen een 0-meting en een eindmeting met de ouderen. En daarmee hopen we in beeld te krijgen wat deelname aan het project hun oplevert. Daarnaast kijken we mee met een projectteam en brengen we kennis over wat werkt in. Daarmee krijgt de projectaanpak nog een kwaliteitsslag.’

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Danstheater De Vlinder is één van de praktijkvoorbeelden op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart 2020 in Zwolle en op 24 maart 2020 in Eindhoven.

Foto in header: Ton van Til

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 3 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel