‘Cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn belangrijker dan ooit’

Raad voor Cultuur geeft LKCA positief advies
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De Raad voor Cultuur adviseert om LKCA in de nieuwe beleidsperiode het aangevraagde subsidiebedrag volledig toe te kennen. Uit dit advies blijkt vertrouwen in onze ​​inzet ​als kenniscentrum ​voor de versterking van cultuureducatie en cultuurparticipatie in (Caribisch) Nederland. De vragen die wij van de Raad voor Cultuur hebben meegekregen, nemen wij ter harte en zullen wij beantwoorden.

De Raad voor Cultuur heeft ​op woensdag 3 juli ​haar advies over de toekenning van de rijkssubsidies voor de beleidsperiode 2025-2028 aangeboden aan directeur-generaal Cultuur en Media Barbera Wolfensberger. 

Elma Groen, interim directeur-bestuurder LKCA: ‘Cultuureducatie en cultuurparticipatie dragen direct bij aan actuele maatschappelijke thema’s en zijn daarmee belangrijker dan ooit. Het advies om LKCA de komende beleidsperiode de aangevraagde subsidie toe te kennen, onderstreept dat ook de Raad hieraan belang hecht en geeft vertrouwen voor de toekomst.’

‘Cultuureducatie en -participatie zijn belangrijker dan ooit’ 

Een leven lang cultuur  

Cultuureducatie en cultuurparticipatie dragen bij aan een creatieve en veerkrachtige samenleving. Als landelijk kenniscentrum overzien we de praktijk van cultuureducatie en cultuurparticipatie en stimuleren we verbinding, actieve kennisdeling, professionalisering en innovatie. We monitoren en onderzoeken actuele ontwikkelingen, delen die kennis met ondersteuners en agenderen deze op plekken waar hierover beleidsmatige besluiten genomen worden. 

Trots op wat we hebben bereikt 

We kijken met trots terug op wat we ​samen met het werkveld ​hebben bereikt in de periode 2021-2024. ​​We ​deelden verschillende onderzoeken, waaronder de Monitor Amateurkunst, waarover de Raad voor Cultuur zich in het advies ook positief uitspreekt. Onze bevindingen werden veelvuldig ingezet door stakeholders en ministeries en vormden regelmatig de basis voor (aanpassingen in) lokaal, regionaal en nationaal beleid. De inspanningen van LKCA leidden tot een steviger agendering van cultuureducatie en cultuurparticipatie in (Caribisch) Nederland.  

Verbinding, diversiteit en inclusie

De afgelopen jaren hebben we meerdere landelijke netwerken opgezet en ondersteund, waarin individuen en organisaties samenwerkten en van elkaar leerden. ​Naast de ontwikkeling van de Code Diversiteit & Inclusie en het ondersteunen van instellingen bij het toepassen ervan, leverden we een concrete bijdrage aan het vergroten van de bekendheid van de Code. Meer over onze resultaten in de huidige beleidsperiode lees je in onze jaarverslagen.​​​​​​​

​​​​​Onze plannen voor 2025-2028

Verbinden en versterken vormen de rode draad in onze plannen voor de nieuwe beleidsperiode​. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met vele partners binnen en buiten de culturele sector​. Ook zetten we ons, als penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie, de komende jaren weer in voor een diverse, inclusieve en toegankelijke culturele sector. Meer over het beleidsplan 2025-2028 lees je hier.

Op Prinsjesdag (17 september 2024) maakt het ministerie bekend of het advies van de Raad voor Cultuur wordt opgevolgd.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Verder lezen

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel