Alexander Buskermolen over (on)toegankelijk muziekonderwijs

'Muziekles op school is slechts een snuffelcursus'
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Maak muziekonderwijs gratis of betaalbaar, betoogt Alexander Buskermolen, directeur van het Prinses Christina Concours. Nu maakt het afbraakbeleid van de overheid ‘diversiteit en inclusie’ onmogelijk. ‘Dan mag je dat ook niet eisen van de sector.’

Dit is een artikel uit de Cultuurkrant, editie 28, december 2023.

We zijn, denkt Alexander Buskermolen, nu op het dieptepunt van een ontwikkeling die al enige decennia voortduurt. Hij mengt zich regelmatig in de discussie over muziekeducatie, vooral de teloorgang van dat onderwijs. Beknopt schetst hij dat proces: stopzetten van subsidies aan muziekscholen, algehele liberalisering en nadruk op marktwerking, gemeenten die zich minder verantwoordelijk voor de muziekschool voelden, gemeentelijk cultureel vastgoed (‘als ze dat nog hebben’) dat in feite verhuurlocaties voor zzp’ers werd.

‘Bovendien is de betaalbaarheid verslechterd door al die bezuinigingen en is buitenschoolse muziekeducatie inmiddels een elitaire hobby geworden voor kinderen van rijke ouders of van ouders die zelf spelen en contacten in de muziekwereld hebben. Een soort Formule 1-model. Daar heb je ook heel veel geld nodig, of heel goede contacten in de F1-wereld, om er te komen. Dat wil ik niet voor onze sector.’

Alexander wil bereiken dat kinderen zo ver kunnen komen als ze kunnen en willen. Foto: Majanka fotografie/Sandra Heldring

‘In vergelijking met de muziekeducatie die ik vroeger kreeg – ik ben 38 – is er nu veel meer, zeker op de basisschool. De focus van de overheid ligt nu echter vrijwel alleen op het binnenschoolse. Dat is talentontwikkeling, zeggen politici. Wij zeggen: dat is een snuffelcursus, kennismaken, ontdekken wat je leuk vindt. Zo leid je geen beroepsmusici op; daarvoor is echt dat uur, of halve uur per week individuele les nodig. Op het ministerie van OCW wordt vreemd gekeken als je dat zegt. Maar als je dat niet begrijpt, leef je echt in een ander universum.’

Dus straks hebben we alleen nog Formule 1-musici?  

‘Of musici uit het buitenland. Dat zie je al op de conservatoria en in de orkesten. Bij het Prinses Christina Concours ligt het niveau van de gemiddelde Nederlandse deelnemer lager dan dat van de Vlaamse kandidaten. Daarin zie je direct de gevolgen van de verschillen in ons onderwijssysteem. Ik vind dat je als overheid niet de hele tijd ‘diversiteit en inclusie’ kunt roepen om vervolgens alles te sluiten wat betaalbaar is. Als het voor grote groepen onbetaalbaar is, kun je niet van de sector eisen dat die een representatieve afspiegeling van de samenleving geeft.’

Wat moet de overheid doen om het muziekonderwijs uit het slop te trekken? 

‘Dan moet je structureel buitenschoolse muziekeducatie faciliteren, met docenten, het lesgeld ook subsidiëren of gratis maken, om nieuwe generaties verdiepend onderwijs te geven dat verder gaat dan snuffelen. Want voor je het over talentontwikkeling kunt hebben, ben je al aardig wat jaren bezig met het ontwikkelen van techniek en expressie.’

‘Het conservatorium is lang niet voor iedereen het einddoel, maar gedegen muziekonderwijs zorgt wel voor een toename van de toestroom naar de conservatoria. Met betaalbaar buitenschools muziekonderwijs bereik je dat kinderen zo ver kunnen komen als ze kunnen en willen. Dat is de essentie van kansengelijkheid.’

Waar liggen op dit moment de beste kansen? 

‘Naast wettelijke verankering van een gemeentelijke culturele zorgplicht en betaalbare buitenschoolse muziekeducatie biedt het programma School en Omgeving goede kansen als vervolg op de binnenschoolse educatie. Daar moeten we nu op inzetten. Ik pleit ervoor dat iedere school een muzieklokaal inricht, met instrumenten en een vakdocent. Met verruimde openingstijden kun je daar verdiepend muziekonderwijs bieden. Dan heb je meteen het bereik dat je wilt.’

‘Er is ook maatschappelijke winst mee te behalen: ik hoor zó vaak van de scholen waar structureel aandacht voor cultuur is dat zij minder gedoe hebben met pesten of geweld. Cultuureducatie creëert een ander soort jongeren. Het blijven pubers natuurlijk, maar ze zijn reflectiever, socialer.’

Hoe realistisch acht u de kans dat een volgend kabinet daadwerkelijk iets voor het brede muziekonderwijs gaat doen? 

‘GroenLinks-PvdA is voor betere faciliteiten voor muziekonderwijs, de BBB wil dat er ook in het buitengebied culturele voorzieningen zijn, dicht bij de mensen. Zij lijken het muziekverenigingsleven hoog in het vaandel te hebben. Vraag blijft natuurlijk of ze ook de knip trekken, of de politieke wil er echt is.’

‘Gratis of goed betaalbaar muziekonderwijs ís mogelijk. In Luxemburg is men begonnen met gratis onderwijs voor iedereen onder 18 jaar. In België kunnen kinderen voor 90 euro per jaar les krijgen. Het effect manifesteert zich bij ons: er komen steeds meer Belgen in de finale en ook bij ons regioconcours in Limburg en Noord-Brabant zien we veel Vlamingen sinds we die ook toelaten. Elders in Nederland krijgen we sommige weekends niet meer vol.’

Alexander Buskermolen: ‘Ik pleit ervoor dat iedere school een muzieklokaal inricht, met instrumenten en een vakdocent.’ Foto: Majanka fotografie/Sandra Heldring

Wat kan de sector zelf doen? 

‘We moeten beter de krachten bundelen en ons vaker laten horen. Als er een voetbalclub op de fles dreigt te gaan, heeft de gemeente meteen honderden ouders op de stoep. Maar als er een muziekschool failliet gaat, gaan er weliswaar alarmbellen af, maar er wordt niet massaal geprotesteerd voor het gemeentehuis. Dat zouden we wel moeten doen. Maar wij zijn brave burgers. Voor wij ons laten horen moet de overheid eerst een kwart van het totale cultuurbudget wegbezuinigen, zoals in 2012 is gebeurd. Dát is ook onderdeel van die neerwaartse spiraal.’

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4.7 / 5. totaal 18

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (3)
John 24-01-2024

In de gemeente waar ik als beleidsadviseur cultuur werk, subsidiëren we met ingang van dit jaar het buitenschools cultuuronderwijs, waaronder muziek. Lesgelden worden daarmee voor kinderen tot 18 jaar voor een periode van 3 jaar goedkoper. Daarnaast stimuleren we dat aanbieders zo dicht mogelijk bij de vragers cultuurlessen kunnen geven. In een uitgestrekte plattelandsgemeente is dat niet altijd gemakkelijk. We zijn erg benieuwd welk effect dit heeft op de toegankelijkheid van het cultuuronderwijs en of dit in positieve zin iets gaat betekenen voor de ontwikkeling die Alexander Buskermolen schetst.

reageer
B. de Boer 24-01-2024

En welke gemeente is dat?

reageer
Alexander Buskermolen 05-04-2024

Beste John, wat een positief bericht en fijn om te horen. Heeft de gemeente hier een impactonderzoek of iets van analyse op voorbereid om na enkele jaren gedegen uitspraken te kunnen doen over de effecten van deze beleidskeuze? Ik ben heel erg benieuwd en kan eventueel helpen om dit voorbeeld naar andere gemeenten te krijgen.

reageer
M. Felet 24-01-2024

Mij valt op dat als je een initiatief start (muziekschool-startorkest-jeugdorkest-groot orkest HaFaBra) en je muziekonderwijs toegankelijk maakt (muziekschool en projecten in het basisonderwijs) het bijna onmogelijk is subsidie te krijgen. We hebben instrumenten nodig voor de lessen aan leerlingen (tegen schappelijke prijs voor leerlingen te huur) en voor de drie orkesten. We zijn met nul begonnen en met veel vrijwilligers. Je kunt alleen subsidie krijgen voor projecten met bepaalde doelen (ontmoeten, inclusiviteit, andere culturen, vernieuwend) maar als je daar de instrumenten voor wilt hebben is er (bijna) nergens subsidie te krijgen. Hoe moet je muzieklessen of concerten geven zonder instrumenten? Amateur muziekverenigingen waar we elkaar ontmoeten en leren met elkaar muziek te maken (is leren omgaan met elkaar) vallen steeds meer om. Wat overblijft kan uit de ruif mee-eten, maar nieuwe initiatieven krijgen geen kans. We weten niet hoe het verder moet met al onze ideeën en initiatieven zonder steun..... www.spotlightorchestra.nl

reageer
Alexander Buskermolen 05-04-2024

Beste meneer/mevrouw Felet,
Ik adviseer u om eens contact op te nemen met de organisatie Méér Muziek In de Klas. Zij hebben veel goede contacten om uw initiatieven hopelijk te laten slagen. Veel succes!

reageer
Rob van het Reve 23-01-2024

Ik heb 40 jaar als docent op verschillende muziekscholen lesgegeven. Op de muziekschool is de opleiding (vroeger) vanaf 7/8 jaar Amv naar instr. Onderwijs
Amateur abc en d naar professionele opleiding. Muziek onderwijs gegeven door professionele docenten. Dat is de basis voor goede opleiding om mee te doen aan een niveau wat aansluit op het internationaal niveau. We hebben als het even kon inspraak gevraagd bij gemeenteraden maar bezuinigen was aan de orde. In Duitsland heeft bijna elke Kreis een muziekacademie en kleine plaatsen een muziekschool. Salarissen waren in Duitsland hoger was mijn ervaring.

reageer
Alexander Buskermolen 05-04-2024

Beste Rob, helaas herken ik dit beeld maar al te goed. Je noemt Duitsland als lichtend voorbeeld, maar daar mag je Luxemburg en België aan toevoegen. Bij het Prinses Christina Concours zien we hoe groot het niveauverschil wordt tussen de gemiddelde jonge muzikant net over de grens (België/Aachen) en Nederland. Het is mijn overtuiging dat er daar niet MEER talent is, maar dat het talent wel meer wordt gecultiveerd via wekelijks zeer betaalbare/gratis lessen door uitstekende docenten.

Uiteindelijk is dit een politieke keuze en zal de Nederlandse muziekwereld zich moeten verenigen om tot een soortgelijk inspirerend muziekonderwijs te komen dat op grote schaal functioneert.

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel