LKCAtelier Onderzoek Provinciaal beleid

Wat is de stand van zaken in jouw provincie als het gaat om cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid?
Deel dit artikel
Begin maart publiceren wij het onderzoek Provinciaal Cultuureducatie- en Cultuurparticipatiebeleid. Tijdens dit LKCAtelier op 23 februari geven we je vast een eerste inkijk in de resultaten van dit onderzoek.

Wat kun je verwachten?

We delen de highlights uit het onderzoek en verkennen gezamenlijk welke stappen kunnen worden gezet aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek. Ook krijg je tips over hoe je je lobby richting de Provinciale Statenverkiezingen aan kunt scherpen, om zo cultuureducatie en –participatie te bevorderen, verbinding te leggen tussen cultuur en andere domeinen én ambtenaren te stimuleren hun beleid aan te scherpen en dit te blijven agenderen binnen de provincie.

Meer over de inhoud van dit programma en de sprekers volgt binnenkort.

Voor wie is dit LKCAtelier interessant?

  • Gemeente-, provincie- en overheidsambtenaren die zich bezighouden met cultuureducatie en cultuurparticipatie
  • Professionals bij culturele organisaties/provinciale steuninstellingen die impact willen hebben op het provinciebeleid

Over het onderzoek Provinciaal Cultuureducatie- en Cultuurparticipatiebeleid

Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande over de rolopvatting van overheidslagen in het cultureel bestel. Interbestuurlijke afspraken en convenanten worden opnieuw onder de loep genomen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen als input dienen voor de herijking van deze afspraken en convenanten.

Wat kun je verwachten van het onderzoek?

  • In het onderzoeksrapport geven we per provincie een beschrijving van het cultuureducatie- en cultuurparticipatiebeleid.
  • We zien gelijkenissen en verschillen in de rolopvatting van de provincies en het beleidsinstrumentarium.
  • We willen het Rijk en gemeenten laten zien wat de impact is van een bestuurlijk kader en wat er kan gebeuren wanneer het hieraan ontbreekt.
  • Provincieambtenaren willen we laten zien wat er over de provinciegrenzen allemaal aan beleid is om hierin van elkaar te leren.

Er zijn meerdere onderzoeken naar provinciaal beleid uitgevoerd. We willen de verschillende onderzoeken naast elkaar leggen om elkaar te versterken, en zo het optimale uit de verschillende onderzoeken te halen.

Kijk- en leestips ter inspiratie

Praktische informatie

LKCAtelier Onderzoek Provinciaal Beleid
Donderdag 23 februari | 15.00-17.00 uur
Gratis online deelname, inschrijven wel verplicht.

Eenmalig een account aanmaken

Om je aan te melden voor LKCA-bijeenkomsten is het handig om een account te hebben. Daarmee kun je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten. Ben je nieuw bij LKCA? Vul dan eenmalig je mailadres in.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Esther Koetse.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Fayyad Jahangier​ (hij/hem/zijn)
Fayyad Jahangier​ (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Beleid
Expertise: lobbyondersteuning,overheidsbeleid
FayyadJahangier@lkca.nl
‪030 711 5101‬ | 06 169 62 620
Luud Goossens
Luud Goossens
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
luudgoossens@lkca.nl
030 - 711 51 27
Arno Neele
Arno Neele
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid
arnoneele@lkca.nl
030 - 711 51 07
Bekijk alle experts
Deel dit artikel