LKCAtelier Het beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het po en de kinderopvang

Deel dit artikel
Tijdens dit LKCAtelier presenteren we de hoofdpunten uit het beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het basisonderwijs en de kinderopvang. Hoe zien we de verdere beroepsontwikkeling voor ons? En wat moet een ervaren kunstvakdocent in het reguliere primair onderwijs of de kinderopvang kennen en kunnen?

Mede op verzoek van de sector begon LKCA met het uitwerken van het beroepsprofiel van de kunstvakdocent in het basisonderwijs en de kinderopvang. Onderzoeksbureau Sardes ging aan de slag met deze opdracht.

Het profiel geeft aan wat een ervaren kunstvakdocent (muziek, beeldend, drama, dans, audiovisueel, film, erfgoed) in het reguliere primair onderwijs en/of de kinderopvang zou moeten kunnen en kennen. Voor beginnende docenten kan het richting geven, ervaren docenten kunnen zich eraan spiegelen.

Voor het SBO en (V)SO wordt op termijn een apart profiel gemaakt.

Achtergrond

In 2016 publiceerde LKCA vijf beroepsprofielen: Schetsen van de Beroepspraktijk. Een richtinggevend hulpmiddel voor opleidingen en cultuurprofessionals die zich bezighouden met kunst- en cultuureducatie op school of in de vrije tijd. In datzelfde jaar publiceerden we ook de ‘Handreiking Basis voor Cultuureducatie’, met een duidelijke visie op de ontwikkelingen binnen het werkveld cultuureducatie. Deze documenten hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen bij de ontwikkelingen in het cultuurveld en het onderwijs. Ze zijn onder andere gebruikt bij het opstellen van de opleidingsprofielen voor de kunstvakdocenten.

Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan. We merken dat er inmiddels behoefte is aan actuele en meer gedifferentieerde profielen. Ook maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan de curriculumherziening, het toenemend lerarentekort, de aandacht voor het sociaal-emotioneel welbevinden, de rol die cultuureducatie daarin kan spelen en andere verbindingen met zorg en welzijn) zorgen voor een verandering in het werk van de cultuurprofessional.

LKCA is blij met dit eerste resultaat in wat een reeks van beroepsprofielen moet worden.

Op welke manieren kunnen de beroepsprofielen gebruikt worden?

 • Kunstvakopleidingen kunnen ze gebruiken om hun opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de huidige en toekomstige beroepspraktijk.
 • Professionals kunnen ze inzetten voor hun eigen profiel, en als basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling en scholing.
 • Bestuurders voor kunst en cultuur, kinderopvang, onderwijs en overheden kunnen de profielen gebruiken om de voorwaarden te formuleren voor de kwaliteit van de cultuurprofessionals. Of voor de inzet op dit gebied van cultuureducatie.

Wat kun je verwachten tijdens dit LKCAtelier?

 • Sardes presenteert de resultaten uit het onderzoeksrapport.
 • LKCA deelt haar toekomstvisie: de leerkracht als ‘regisseur’ van het kunstonderwijs. Wat betekent dit voor de opleidingen (pabo en kunstvakdocent). En hoe zou een dergelijk proces eruitzien?
 • Interactieve werkvorm:
  – We ‘dromen over de toekomst’: Hoe zou kunst er op de basisschool of binnen de kinderopvang uit moeten zien? En wat is jouw wensenlijstje?
  – Wat betekenen deze dromen voor het beroepsprofiel van de toekomst?
 • Gezamenlijke terugkoppeling

Deze bijeenkomst is onder andere interessant voor:

 • Schoolleiders (van scholen en kunstvakopleidingen)
 • Intermediairs
 • Kunstprofessionals
 • Bestuurders voor kunst en cultuur, kinderopvang, onderwijs en overheden

Leestips

Praktische informatie

LKCAtelier Beroepsprofiel kunstvakdocent basisonderwijs en kinderopvang
Donderdag 8 juni | 15.00 – 17.00 uur
Gratis online deelname, inschrijven wel verplicht

Eenmalig een account aanmaken

Om je aan te melden voor LKCA-bijeenkomsten is het handig om een account te hebben. Daarmee kun je je makkelijk en snel aan- of afmelden voor bijeenkomsten. Ben je nieuw bij LKCA? Vul dan eenmalig je mailadres in.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Linda Goossen.

.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 - 711 51 42
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 - 711 51 45
Bekijk alle experts
Deel dit artikel