mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) havo/vwo

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht examenvak voor alle leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo.
Vanaf 2017-2018 krijgt het vak een nieuw examenprogramma.

Het huidige doel van CKV havo/vwo is dat leerlingen kennismaken met de professionele wereld van kunst en cultuur. Door actief deel te nemen aan culturele activiteiten en daarop te reflecteren.
Lees meer over het huidige examenprogramma van CKV havo/vwo

Nieuw examenprogramma CKV havo/vwo

Vanaf 2017-2018 krijgt CKV havo/vwo een nieuw examenprogramma. 
Lees meer over het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo
Handreiking SLO voor docenten
CKV verander met 4 V's: reacties uit het culturele veld

Wat zijn de verschillen tussen het huidige en het oude programma?
Dit en meer lees je in de FAQ's

In de aanloop naar het nieuwe examenprogramma interviewde het LKCA een groep CKV-docenten over hun ideeën voor het vak.
Lees de interviews met CKV-docenten

CKV op het vmbo

Op het vmbo is CKV ook een verplicht vak in de bovenbouw, maar in omvang kleiner dan op havo en vwo. Bij CKV ondernemen vmbo-leerlingen vier culturele activiteiten en houden zij een kunstdossier bij.

Klassieke Culturele Vorming (KCV)

Gymnasiasten krijgen in plaats van CKV het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Bij KCV staat de antieke cultuur centraal. KCV wordt gefaseerd samengevoegd
met Latijn en Grieks. Deze twee vakken krijgen nieuwe namen: Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur.