mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Voortgezet Onderwijs

schooluitje

Het ministerie van OCW wil jongeren via het voortgezet onderwijs in aanraking brengen met cultuur. Onder meer via de kunstvakken in de onderbouw, de bovenbouw van het vmbo en in de tweede fase voor havo en vwo. Welke kunstvakken en leergebieden zijn er in het voortgezet onderwijs?