mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Cultuureducatie met kwaliteit

kwaliteit

Cultuureducatie: 'Meer dan een bezoekje aan het museum.'

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen aan goed cultuuronderwijs en zorgen zij dat kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel worden van het lesprogramma. Dat is belangrijk, want door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen en leren zij hun creatieve vaardigheden in te zetten om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Bij de samenwerking wordt niet alleen gewerkt aan het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten, ook worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.

In dit kennisdossier geven we informatie over CMK en volgen we de ontwikkelingen. Heb je vragen of ontbreekt er iets? Meld het ons.

Subsidie voor 54 CMK-projecten

Met de subsidie die voor dit programma gereserveerd is zijn 54 projecten gestart waarbij scholen samen met culturele instellingen werken aan cultuureducatie met kwaliteit. De projecten zijn over het hele land verspreid.

Overzicht van de projecten

Projectenkaart met projecten per regio 
Uitgebreidere projectbeschrijvingen

Eigen website voor CMK

cultuureducatiemetkwaliteit.nl

Kunst en cultuur in de klas, het begin van grootse dromen

contact

Ronald
naam
Ronald Kox
functie
Afdelingshoofd Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 42
e-mail
RonaldKox@lkca.nl