mail of bel voor vragen 030 711 51 00
Geldkraan

Via een aantal subsidieregelingen kunnen scholen, culturele instellingen en amateurkunstverenigingen projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie financieren.

Subsidies cultuuronderwijs

Subsidies actieve cultuurparticipatie

Andere financiering

agenda subsidies