Arbeidstevredenheid kunstprofessionals

Hoe tevreden ben jij met jouw werk als kunstprofessional in de buitenschoolse kunsteducatie en cultuurparticipatie? Doe mee aan het onderzoek en help ons om de aantrekkelijkheid van de beroepen van kunstdocent en artistiek begeleider te vergroten.


Doe mee!

We nodigen kunstdocenten en artistiek begeleiders uit om mee te doen aan het vragenlijstonderzoek. Het gaat om docenten en artistiek begeleiders:

  • die werkzaam zijn in de buitenschoolse kunsteducatie en cultuurparticipatie
  • die lesgeven aan amateurkunstenaars of amateurkunstenaars artistiek begeleiden in verenigingen of in participatieve kunstprojecten;
  • in alle kunstdisciplines;
  • in loondienst en/of als zelfstandige ondernemer;
  • met of zonder opleiding.
  • We vragen de vragenlijst in te vullen vóór 31 oktober 2019. Invullen kost zo’n 10 minuten. 

Aanleiding 

Hoe aantrekkelijk zijn de beroepen van kunstdocent en artistiek begeleider in de buitenschoolse kunsteducatie en cultuurparticipatie? Dat is een belangrijke vraag, want kunstprofessionals zijn onmisbaar voor de ruim 2 miljoen Nederlanders die in hun vrije tijd kunstzinnig en creatief actief zijn en daarin beter willen worden. Bovendien is het een urgente vraag, aangezien de beroepsgroep de laatste jaren is geconfronteerd met een groot aantal veranderingen, zoals bezuinigingen, reorganisaties en veranderende eisen en wensen van werkgevers en klanten. Kan de amateurkunstenaar zich ook in de toekomst nog scholen en ontwikkelen met behulp van kunstdocenten en artistiek begeleiders?

Arbeidstevredenheid

Samen met een groot aantal partners doet het LKCA dit najaar onderzoek naar de arbeidstevredenheid van kunstdocenten en artistiek begeleiders. Arbeidstevredenheid is een graadmeter voor de aantrekkelijkheid en zo de duurzaamheid van het beroep. We bevragen de tevredenheid op een groot aantal facetten als inkomen, waardering, samenwerking, leerlingen en werkzekerheid. Naast dit vragenlijstonderzoek vinden er verdiepende casestudies plaats naar de arbeidstevredenheid van docentencollectieven en van autodidacte docenten en begeleiders, en naar de toekomstverwachting van studenten aan kunstvakopleidingen. 

Resultaten

Met de resultaten van het onderzoek leveren we een bijdrage aan het zichtbaar maken van kunstdocenten en artistiek begeleiders en aan het ontwikkelen en verbeteren van beleid voor deze beroepsgroepen. Als we weten welke factoren de mate van tevredenheid beïnvloeden, dan weten we ook waar hulp en ondersteuning nodig is om de tevredenheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Dit zijn waardevolle aanknopingspunten voor overheden, ondersteunende instellingen, brancheorganisaties, koepels en bonden. De resultaten van het vragenlijstonderzoek en de casestudies worden in het voorjaar van 2020 gepubliceerd.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het LKCA in samenwerking met All Art Professionals, Cultuurconnectie, CultuurSchakel, De Kubus/ CAF, Keunstwurk, Stichting Kunst & Cultuur, Platform Theater, Dansbelang, Koornetwerk Nederland, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en Aight/Hiphophuis Den Haag.

Lees meer

contact

Arno Neele
naamArno NeelefunctieSpecialist Onderzoektelefoonnummer030 711 51 07e-mailarnoneele@lkca.nl