Merit de Valk

Merit de Valk
Merit de Valk
Functie: Specialist Beleid
Expertise: overheidsbeleid
meritdevalk@lkca.nl
06 26 21 22 44

Al vanaf jonge leeftijd ben ik actief in de amateurkunsten. Ik speelde als kind fanatiek blokfluit en bloeide op tijdens de musicalles tijdens en na school. Wat ik mooi vind aan meedoen aan cultuur, is dat je jezelf ermee kunt uiten, verbinding voelt met mensen om je heen, vaardigheden ontwikkelt en niet onbelangrijk: plezier maakt. Tijdens mijn studie Arts, Culture & Society leerde ik veel over de waarden van cultuur voor individu en maatschappij.

In Nederland voeren de drie overheidslagen (Rijk, provincies en gemeenten) cultuurbeleid. Provincies en gemeenten zijn vrij om zelf hun cultuurbeleid in te vullen zoals zij willen. Als Specialist Beleid bij LKCA zet ik me in om beleidsmakers in staat te stellen cultuur goed te verankeren in beleid. Samen met een breed netwerk werk ik er zo naartoe dat iedereen mee kan doen aan cultuur, ook diegene voor wie dat minder vanzelfsprekend is.

Heb je vragen over (de ontwikkeling van) overheidscultuurbeleid? Wil je meer weten over de Brede Regeling Combinatiefuncties? Of wil je weten aan welke amateurmusicalproductie ik meedoe? Neem gerust contact op!

Expertisegebieden

Overheidsbeleid, Brede Regeling Combinatiefuncties

Bekijk alle medewerkers