cultuurcoordinator / icc

Informatie en kennis over en voor de cultuurcoördinator (ook wel icc'er genoemd) en icc-trainers. De cultuurcoördinator is hét aanspreekpunt op school voor kunst en cultuur. Het verschil met de cultuurbegeleider is dat de icc'er een cursus van 8 weken moet volgen om de titel te dragen. De taken zijn dus minder inhoudelijk en op (school)beleidsniveau.