Theaterbeoefenaars in Nederland gemeten

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Hoeveel theaterbeoefenaars zijn er in Nederland? Werken zij binnen- of buitenschools of allebei? Welke theateropleidingen en festivals zijn er? Wat is het opleidingsniveau van theaterdocenten? En hoeveel freelancers en vrijwilligers zijn er in deze sector actief? Wij zetten de cijfers op een rij.

Achtergrond en conclusies

Jongerentheater leeft: er is ondanks de crisis vanaf 2008 nog steeds nieuw aanbod ontwikkeld voor jeugd- en jongerentheater. Tegelijkertijd is zichtbaar dat theateraanbieders voor het overgrote deel met freelancers werken en voor tweederde deel met vrijwilligers of onbetaalde krachten. Een vast dienstverband is een uitzondering. Opvallend is dat aanbieders zich voor het merendeel op 12 jarigen en ouder richten. Voor de basisschoolleeftijd is er minder aanbod. Daarnaast geven aanbieders aan dat de jongeren met wie zij werken ook wel eens jeugd/jongerentheaterfestivals bezoeken.

Enquête onder theateraanbieders: 2015

Het LKCA heeft onder theateraanbieders en onder bij de NAPK aangesloten professionele theatergezelschappen een enquête uitgezet om te weten te komen wat de huidige stand van zaken rondom jeugdtheaterscholen en hun aanbod is, zowel binnenschools als buitenschools. Er zijn 509 digitale enquêtes verspreid met een respons van 128. Enkele resultaten zijn opgenomen in de publicatie TheaterJONG. De rest van de relevante resultaten zijn hier verwerkt.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel