Cultuur+Educatie 9

Muziekeducatie in het wereldperspectief
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Volgens auteur Huib Schippers werpt het huidige muziekonderwijs drempels op voor een moderne, op de culturele diversiteit afgestemde praktijk. In dit nummer zijn pleidooi voor een cultureel divers model voor muziekeducatie.

Deze Cultuur+Educatie is een bewerking van Schippers’ proefschrift. Daarin staan de volgende vragen centraal. Met welke manieren van structureren en organiseren van muziekeducatie worden de beste resultaten bereikt? En is het westers muziekonderwijs nog up to date?

Meervoudige invalshoeken

In het eerste hoofdstuk vertelt Schippers over zijn muzikale ervaringen waarmee hij stapsgewijs op westerse muziek gebaseerde vooroordelen overwon. In hoofdstuk 2 verkent hij de terminologie, en de daarin verborgen waardeoordelen. In hoofdstuk 3 legt Schippers drie belangrijke begrippen in de discussie over muziekonderwijs onder de loep: traditie, authenticiteit en context.

Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de muziekpraktijk: welke aspecten van muziek zijn daarin essentieel en hoe worden die overgedragen. In hoofdstuk 5 volgt een kritische beschouwing van de organisatie van formeel muziekonderwijs. In hoofdstuk 6 stelt Schippers een model voor om de eerder beschreven benaderingen in kaart te brengen en operationeel te maken.

Perspectieven

Ten slotte beschrijft de auteur de perspectieven van zijn model en de aandachtsgebieden voor nader onderzoek. Een uitgebreide bibliografie over culturele diversiteit in muziekoverdracht completeert de publicatie. 

Download

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel