VSG en gemeente Utrecht over regeling combinatiefuncties

Aflevering 8 CultuurDeelJe-podcast
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
De brede regeling combinatiefuncties: een hele mond vol, maar je kunt er van alles mee. Ingrid Wijntjens (VSG) en Liesbeth van Droffelaar (gemeente Utrecht) leggen het uit. Luister de nieuwe CultuurDeelJe-podcast!  

Deze podcast volgen?


Transcript

Introductie

Bas Verberk
Welkom bij de CultuurDeelJe-podcast, een podcast van LKCA, waarin ik in gesprek ga met mensen in en rond de politiek. In deze aflevering neem ik een duik in de combinatieregeling sport en cultuur. Ingrid Wijntjens van de VSG legt uit wat de regeling inhoudt en Liesbeth van Droffelaar van de gemeente Utrecht vertelt hoe de regeling in Utrecht ingezet wordt.

VSG en Sport in de Buurt

Bas Verberk
Mijn eerste gast van vandaag is Ingrid Wijntjens en ze werkt bij de VSG Sport in de buurt. Ingrid, welkom. Heel erg fijn dat je te gast wilt zijn in deze podcast. Zou je kort kunnen vertellen wat de VSG precies is en in het bijzonder wat Sport in de Buurt doet?

Ingrid Wijntjens
Dat wil ik zeker doen. De VSG staat voor de Vereniging Sport en Gemeenten. Zoals je hoort, zijn wij een vereniging. Wij adviseren gemeenten op het gebied van sport en behartigen hun belangen ook in dat kader. Daarnaast voeren wij verschillende projecten uit voor met name het ministerie van VWS. Een van de grootste projecten is het project rondom de combinatiefunctionaris, dat al sinds 2008 loopt. Een van de andere grote projecten waar wij bij betrokken zijn, is het sportakkoord. Dat is in het kort waar de VSG voor staat en zelf ben ik met name betrokken bij de projecten. In dit geval gaan we het natuurlijk hebben over de combinatiefunctionaris. Dus in die hoedanigheid spreek ik hier vandaag.

Bas Verberk
Je zegt dat de VSG een vereniging is. Dus gemeenten zijn lid, begrijp ik dat goed?

Ingrid Wijntjens
Ja, dat klopt. Bijna alle gemeenten zijn lid van ons.

Bas Verberk
Hoeveel gemeenten zijn dat dan?

Ingrid Wijntjens
Het is niet verplicht, maar ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten is bij ons aangesloten. Daarnaast hebben we ook nog bedrijfsleden, dat zijn bedrijven die ook in deze sector participeren en ook lid van ons zijn.

Brede regeling combinatiefunctionarissen

Bas Verberk
Ik ben vooral nieuwsgierig naar die combinatieregeling. Dat is best een ingewikkelde term. Officieel heet het volgens mij Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Wat is dat eigenlijk?

Ingrid Wijntjens
De term is al een paar keer aangepast. Het is in 2008 gestart onder de noemer Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur en daarna is de naam nog twee keer veranderd. Op dit moment heet het Brede Regeling Combinatiefuncties. Geen impuls meer, omdat het nu een structurele regeling is. Dat is een belangrijke verandering natuurlijk. Ooit is de regeling gestart rondom de sectoren Onderwijs, Sport en Cultuur, waarbij het idee was dat zo’n combinatiefunctionaris één werkgever had en in minimaal twee sectoren werkzaam was, waardoor hij dus verbindingen legt tussen die sectoren. Vroeger was de regeling alleen gericht op jongeren onder de 18. Inmiddels, na wat wijzigingen, is de regeling geschikt voor de doelgroep 0 tot 100 en zijn ook de sectoren uitgebreid. Sport blijft natuurlijk een belangrijk issue; die sector moet er logischerwijs sowieso inzitten, maar je mag behalve met onderwijs of cultuur ook koppelen met zorg, welzijn, bedrijfsleven, opvang. Dat is veel breder getrokken. Dat zijn de veranderingen in de laatste jaren, waarbij er ook steeds meer geld is gekomen vanuit het rijk. Met name het ministerie van VWS financiert dit, maar daarnaast dragen ook de ministeries van OCW en Sociale Zaken bij. Er is dus steeds meer geld bijgekomen, waardoor er steeds meer functionarissen, fte’s, handjes en voetjes, lokaal aangesteld kunnen worden.

Bas Verberk
Ik probeer het samen te vatten. Je hebt drie ministeries, OCW, Sociale Zaken en VWS, en die hebben allemaal wat geld beschikbaar gesteld. Gemeenten krijgen dat geld of moeten ze dat actief aanvragen? Misschien kun je daar zo nog wat over zeggen. Met dat geld kunnen ze mensen in dienst nemen – van de gemeente? – die vervolgens op zoek gaan naar het maken van verbindingen tussen verschillende domeinen? Ik ben vooral benieuwd naar dat geld; over hoeveel hebben we het en hoe komt dat bij die gemeenten terecht?

Ingrid Wijntjens
Ik zal je meenemen in het proces. Er is op dit moment 75 miljoen euro per jaar beschikbaar. De bulk van dat bedrag komt vanuit VWS. Gemeenten hebben voor deze regeling moeten intekenen via een intentieverklaring. Daarin konden ze aangeven voor hoeveel fte ze wilden deelnemen. Ze hadden daarin een paar keuzes, afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal inwoners onder de 18. Op het moment dat zij die intentieverklaring bij VWS hadden ingediend, deden ze mee aan de regeling en werd een bepaald bedrag jaarlijks overgemaakt aan de gemeente. Voor dat bedrag gaat de gemeente inderdaad handjes en voetjes regelen. Ze moeten daar nog cofinanciering bijleggen. Het rijk betaalt 40% van een vastgesteld normbedrag en er moet lokaal 60% cofinanciering georganiseerd worden. Dus de gemeente heeft daarin de regie, maar hoeft niet per se zelf die hele cofinanciering te betalen. Dat kan ook samen met lokale partners. Lokaal gaan ze dan kijken waar de behoefte aan handjes en voetjes ligt – die behoefte is bijna eindeloos – en hoe gaan we dat verder organiseren? Het is ook niet zo dat de gemeente per se zelf de werkgever van deze mensen hoeft te zijn. In sommige gevallen is dat zo, maar in andere gevallen wordt dat belegd bij een lokale partner. Op dat moment gaan die mensen dus aangesteld worden en aan de slag.

Bas Verberk
Het moet dus wel altijd een gemeente zijn die intekent; dat kan geen andere organisatie zijn?

Ingrid Wijntjens
Klopt. De gemeente is de aanvrager. In 2019 is de nieuwe regeling van start gegaan. Daarvoor hebben de gemeenten bijna allemaal weer ingetekend. Van de 355 gemeenten in totaal doen er 350 mee. Die gemeenten hebben ingetekend voor vier jaar. Ook het bedrag dat ze krijgen is voor vier jaar, tot en met 2022. Voor die vijf gemeenten is het nu niet mogelijk om in te stappen, maar na 2022 weer wel. We gaan zien hoe het er dan uitziet; er wordt natuurlijk nog van alles geëvalueerd. Maar in de basis is het wel een structurele regeling en we verwachten dat het ook na 2022 door zal lopen. Dit alles heeft ertoe geleid, met het geld dat we nu hebben, dat er 3.665 fte aan functionarissen werkzaam is. Dat is een heel grote groep aan het worden, want dit zijn fte’s, dus dat zijn nog veel meer mensen omdat niet iedereen fulltime werkt. Je kan je voorstellen dat het groots is. Het is zelfs zo dat er nu ook bijvoorbeeld Wij Buurtsportcoaches is opgericht, dat dusdanig groot wordt dat ze wel meer erkenning verdienen en ook…

Bas Verberk
Dus eigenlijk loopt ons hele land vol met combinatiefunctionarissen. In elke gemeente zou je er wel eentje op straat tegen kunnen komen? Ik was benieuwd naar die term combinatiefunctionaris. Als je in je gemeente gaat vragen of die er is, heb je kans dat die heel anders heet, geloof ik.

Ingrid Wijntjens
Ja, dat klopt. Die term is sowieso vanaf het begin een beetje lastig geweest. Vroeger heetten ze dus combinatiefunctionarissen. De functionarissen die de verbindingen legden tussen cultuur en onderwijs hebben zich al vrij snel cultuurcoach genoemd. Dus is wel een gangbare term vanuit de cultuur.

Bas Verberk
Een cultuurcoach is dus eigenlijk een combinatiefunctionaris?

Ingrid Wijntjens
Ja, dat klopt. Voor sport is de term op een gegeven moment veranderd naar buurtsportcoaches. Die term is dus wel bekend, vandaar ook Wij Buurtsportcoaches. Maar lokaal zijn er allerlei termen die gehanteerd worden voor deze mensen. Dus de mensen worden gefinancierd vanuit deze regeling, maar ze heten beweegmakelaar, leefstijlcoach, sportregisseur. Allerlei verschillende termen, wat het soms wel lastig maakt.

In contact met cultuurcoaches

Bas Verberk
Stel, je bent een lokale aanbieder. Stel, ik ben een cultuuraanbieder en ik heb aanbod voor scholen of misschien voor zorg en welzijn, en ik wil weten of mijn gemeente zo’n cultuurcoach heeft en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wat voor stappen kun je dan nemen, hoe kom je met zo iemand in contact?

Ingrid Wijntjens
Het makkelijkst is om dan toch contact op te nemen met de gemeente, omdat de gemeente dus de regie heeft in deze regeling. Vaak kun je het beste terecht bij de ambtenaar die zich bezighoudt met ofwel sport ofwel cultuur. Die zijn meestal in de lead wat deze regeling betreft. En anders kun je ook de Vereniging Sport en Gemeenten bellen en kunnen wij de contactpersoon aan je doorgeven. Wij hebben per gemeente een contactpersoon voor deze regeling. Die persoon kan dan precies vertellen hoe zij het lokaal hebben ingericht, of er nog vrije plekken of vacatures zijn. Het is lokaal maatwerk, dus iedereen richt het naar eigen inzicht in. Op dit moment kunnen gemeenten dus niet meer uitbreiden, omdat het aantal fte is vastgezet tot en met 2022, maar ze kunnen binnen de formatie die ze hebben natuurlijk wel schuiven. Als een functionaris een vereniging ondersteunt, is dat op een gegeven moment klaar en dan gaat hij naar een volgende vereniging. Het is niet superstar, dat ze tot in lengte van jaren hetzelfde moeten blijven doen. Daar valt vast nog wel over te praten, zeker als je met goede ideeën komt en idealiter nog met een stukje cofinanciering.

Effect van de regeling

Bas Verberk
Als je erop terugkijkt, want het is een regeling die al vanaf 2012 in verschillende vormen in gang is gezet. Het effect wat je voor ogen had, waarvoor dit nodig was, als je nu kijkt wat er gaande is bij al die gemeenten. Heb je dan het gevoel dat het heeft opgeleverd wat je wilde?

Ingrid Wijntjens
Het is in ieder geval zo dat voor een vrijwillige regeling, wat dit is, het bijzonder is dat bijna alle gemeenten eraan meedoen en dat er telkens een overschrijving is geweest van hoeveel fte’s ze zouden willen ten opzichte van het beschikbare budget. Er is dus zeker behoefte aan handjes en voetjes. Wat wij na al die jaren nog steeds merken, is dat gemeenten en ook de lokale partners nog steeds enthousiast zijn over deze mensen. Dat de drie hoofddoelen die er nu liggen: een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken, het duurzaam versterken van sport-, bewegen- en cultuuraanbieders en lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen, echt heel goed verloopt. Dat dat belangrijk is en blijft en dat je daar nog steeds mee voort kan.

Bas Verberk
Stel dat iemand benieuwd is hoe dat in zijn gemeente gaat en contact wil opnemen met Sport in de Buurt, hoe kunnen ze dan met jou of een van jouw collega’s in contact komen?

Ingrid Wijntjens
Het is makkelijkst om de website www.sportindebuurt.nl te bekijken. Daar staan ook de contactgegevens van ons op. Verder is het ook nog wel leuk om op de website www.sportopdekaart.nl te kijken, want daar zie je een kaartje van Nederland met alle deelnemende gemeenten en kun je ook zien voor hoeveel fte ze hebben ingetekend. Op www.sportindebuurt.nl staat bijvoorbeeld ook een webinar over de regeling met de hele technische toelichting, wat uitgebreider dan ik nu heb kunnen vertellen. Specifieke informatie over de cultuurcoach kun je vinden op de site van LKCA en daarin zitten uiteraard ook doorverwijzingen. Dat zijn de belangrijkste informatiebronnen.

Bas Verberk
Oké. Hartstikke bedankt. Interessant. Ik hoop dat er veel mooie verbindingen gelegd gaan worden.

Ingrid Wijntjens
Vast wel. Graag gedaan.

Liesbeth van Droffelaar, gemeente Utrecht

Bas Verberk
Mijn tweede gast van vandaag is Liesbeth van Droffelaar. Welkom, Liesbeth. Leuk dat je wilt aansluiten. Jij werkt bij de gemeente Utrecht. Kun je misschien vertellen wat je daar doet?

Liesbeth van Droffelaar
Ik ben senior beleidsadviseur op het gebied van cultuur en wij hebben het geheel verdeeld in accounts. Accounthouder betekent dat je beleidsmatig betrokken bent, maar ook het beheer hebt van culturele instellingen die meerjarig gesubsidieerd worden. Als het gaat om beleid heb ik onder andere in account cultuureducatie, amateurkunsteducatie, dans en jeugdtheater.

Bas Verberk
Dan heb je dus ook automatisch de instellingen in je account die daarmee te maken hebben?

Liesbeth van Droffelaar
Ja.

Bas Verberk
Valt die combinatiefunctionaris ook onder dat account of is dat iets anders?

Liesbeth van Droffelaar
Dat valt voor een gedeelte onder cultuureducatie, maar ook weer onder cultuurparticipatie. Ik werk ook sinds een halfjaar samen in teamverband onder leiding van een opgavemanager, zoals wij dat noemen, om veel meer het beleid voor amateurkunst, amateurkunsteducatie en cultuureducatie met elkaar in samenhang te brengen. Dat is een opgave voor de komende vier jaar.

Combinatieregeling

Bas Verberk
En die combinatieregeling past daar goed bij? Dan kun je zorgen dat die verbinding gelegd wordt?

Liesbeth van Droffelaar
Ja. We zijn er eigenlijk in 2008 al mee begonnen met drie fte. Dat hebben heel lang zo gehad en daar waren we toen ook al blij mee. Dat hebben we toen vooral ingezet in de aandachtswijken, de krachtwijken, ik weet niet of je je dat nog kunt herinneren, in combinatie met binnenschoolse cultuureducatie. Zoals het zich nu heeft ontwikkeld: we hebben nu acht fte, waarbij een deel van de instellingen zelf zorgt voor cofinanciering in een 40 60-verhouding: 40% steken ze er zelf in, iets minder, en wij iets meer aan subsidie. We zetten ze nu vooral in bij de wijkcultuurhuizen. Er is één uitzondering: het Filiaal theatermakers. Dat is een BIS-instelling, meerjarig gesubsidieerd door OCW en de gemeente Utrecht. Het Filiaal theatermakers werkt al heel lang samen in Hoograven, in Zuid, met de brede school aldaar. Misschien jou ook wel bekend.

Bas Verberk
Het is heel interessant, maar het gaat een beetje snel. Is die acht fte allemaal cultuur of is dat verdeeld over sport en cultuur?

Liesbeth van Droffelaar
Nee, dat is alleen maar cultuur. We hebben ook behoorlijk veel fte’s op het gebied van sport. Maar het is misschien interessant om daar een keer met mijn collega van sport over te praten. En we hebben nog twaalf fte brede school-coördinatoren, dus wij werken ook intern samen met onderwijs en met sport om dat op elkaar af te stemmen.

Bas Verberk
Je hebt dus acht fte die zich helemaal focust op cultuur. Kun je voorbeelden geven van wat mensen die in dienst zijn van de gemeente binnen die regeling zoal doen?

Liesbeth van Droffelaar
Ze zijn dan niet in dienst van de gemeente, maar van een culturele instelling. Ik weet niet of je Utrecht een beetje kent, maar vooral het stimuleren van het creatieve vermogen en talentontwikkeling is natuurlijk een van onze pijlers. Van de cultuurnota 2017 2020 maar ook van 2021 2024. Verder heeft vooral het wijkgericht werken meer en meer vorm gekregen de afgelopen jaren. Zo hebben wij in een aantal stadsdelen wijkcultuurhuizen, waaronder Cultuur19 in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Ik noem even op wie allemaal een cultuurcoach in dienst hebben: De Vrijstaat in Leidsche Rijn, ZIMIHC in noordwest, ZIMIHC in Overvecht, en zij stemmen dat af met het nieuwe cultuurhuis Kanaleneiland-Overvecht. Stefanus zit er al veel langer en wordt beheerd door ZIMIHC. Dan hebben we nog cultuurhuis Kanaleneiland in Zuidwest, Filiaal theatermakers in Zuid, Het Wilde Westen in West.

Wat doet een cultuurcoach

Bas Verberk
Ik hoor allemaal cultuurhuizen, zo noem je het, die een cultuurcoach in dienst hebben. Maar wat doet die dan?

Liesbeth van Droffelaar
Het is onderverdeeld in doelgroepen: jongeren en kinderen. Voor de kinderen, dat heeft te maken met traditie, werken ze vooral samen met scholen in het primair onderwijs. Dat zie je vooral in Leidsche Rijn, Vleuten de Meern en in west, maar ook in Noordwest. Dus dat is het grootste gedeelte. Dan heb je de buitenschoolse variant, die zie je vooral in Noordwest en in Overvecht. Dat heeft te maken met het type wijken, omdat het vooral kinderen zijn met een behoorlijke afstand tot kunst en cultuur, om die verbinding te houden, niet alleen binnenschools maar ook buitenschools. En de jongeren zie je vooral vanuit cultuurhuis Kanaleneiland-Overvecht en Cultuur19 in Leidsche Rijn. Dat is niet zozeer binnenschools, maar vooral in de vrije tijd. Dat betreft allerlei activiteiten. En wat vrij nieuw is, dat heeft te maken met de verbreding van de rijksregeling, is dat niet meer alleen met onderwijsinstellingen wordt samengewerkt, maar ook met bijvoorbeeld jeugdzorg- en zorginstellingen. Daar is men pas in 2019 mee begonnen.

Bas Verberk
Ik hoor heel veel voorbeelden, waar zo’n cultuurcoach zich op kan richten. Maar dat betekent dat hij niet zelf culturele lessen geeft?

Liesbeth van Droffelaar
Dat is heel verschillend. We zijn eigenlijk in 2008 begonnen, om te voorkomen dat het alleen maar coördinatie was, om ons heel sterk vanuit een subsidieregeling op die uitvoering te richten. Zo langzamerhand vanuit de uitvoering komen er meer coördinerende rollen. En omdat dat wijkgericht werken, dus die buitenschoolse variant, sterker is geworden, is het ook organiserend. Dus het is een mix van allerlei taken geworden.

Bas Verberk
Dus het kan wel dat een cultuurcoach zelf activiteiten organiseert.

Liesbeth van Droffelaar
Ja, absoluut. Bijvoorbeeld Anne-Marie Knippels van het Filiaal geeft zowel workshops en lessen binnenschools, als ook buitenschools een aantal taken. Dat geldt ook voor Het Wilde Westen en vooral ook voor De Vrijstaat in Leidsche Rijn.

Wat levert het op

Bas Verberk
Jullie zijn al een paar jaar bezig. Wat levert het je nou op, werken met die cultuurcoaches, als je daarop terugkijkt?

Liesbeth van Droffelaar
Wat het oplevert, zou je aan de instellingen zelf moeten vragen. We zijn er wel heel tevreden over, omdat ze vooral… Veel wijkcultuurhuizen hebben naast de cultuurcoaches ook andere activiteiten. Je ziet dan vooral, dat is niet alleen klantenbinding, dat ze naast het kennismaken op school, het heel fijn is voor de kinderen waar het van huis uit gestimuleerd wordt en waar ze er ruimte voor krijgen, dat je ze ook mee kunt nemen in talentontwikkeling of het verder stimuleren van het creatief vermogen van kinderen. Maar dus ook van jongeren. Jongeren bereikt je gewoon niet via school. Dat is ook niet de insteek, maar je zou eens met de nieuwe directeur van cultuurhuis Kanaleneiland van gedachten kunnen wisselen wat het het cultuurhuis, maar vooral de jongeren van Kanaleneiland heeft opgeleverd om activiteiten samen met cultuurcoaches te doen. In Kanaleneiland zie je heel veel streetart-activiteiten, dat is weer heel anders dan Leidsche Rijn. Dus het type activiteiten heeft ook met de vraag vanuit de jongeren, vanuit de wijk zelf, te maken. Je ziet dat die cultuurcoaches in staat zijn om niet alleen interessant aanbod te bedenken, maar vooral te kijken waar de vraag ligt. En vervolgens om het samen met die jongeren te ontwikkelen en verder te brengen. Dat is echt iets anders dan een kunstinstelling die gewend is om alles in eigen hoofd te bedenken. Dat wordt wel steeds meer in samenhang met een jury of een consumentenpanel of whatever gedaan, maar het is een andere manier van werken: meer van buiten naar binnen, dan van binnen naar buiten.

Bas Verberk
Mooi. Stel nou dat er instellingen of cultuurhuizen in Utrecht zijn die nog geen cultuurcoach hebben en eigenlijk nog wel willen meedoen en zich melden. Hoe zit dat, is dat geld een keer op of blijft die matching constant beschikbaar?

Liesbeth van Droffelaar
Het is zo dat we het allemaal in tweejarige periodes hebben geknipt. Dus we hebben een periode 2019 2020. Dat hebben we geborgd door op basis van de rijksregeling en intern overleg met sport en onderwijs een eigen zelfstandige subsidieregeling door het college te laten vaststellen in december 2018. Op basis daarvan konden de wijkcultuurhuizen instellingen aanvragen. In totaal werd er wel meer aangevraagd dan er budget beschikbaar was, maar op basis van de regeling en de beoordelingscriteria hebben we dat beoordeeld. Dat loopt nu af. Twee weken geleden is een nieuwe subsidieregeling vastgesteld door het college voor de periode 2021 2022. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit structureel is, maar wat is structureel nog op dit moment? Het is natuurlijk ook zo dat dit een rijksregeling is. Die loopt uiteindelijk wel door, maar het zou best kunnen zijn dat het volgende kabinet weer voor iets anders kiest dan combinatiefuncties.

Bas Verberk
Ik hoor je heel positief praten over die cultuurcoaches. Zou het ook nog zo kunnen zijn dat alle lokale partijen zo overtuigd zijn van de meerwaarde dat ze zelf dat budget gaan regelen?

Liesbeth van Droffelaar
Welke lokale partijen bedoel je, cultuurhuizen?

Bas Verberk
De politiek of het bestuur. Dat ze zorgen dat er nog meer middelen beschikbaar komen omdat ze zo enthousiast zijn over deze regeling.

Liesbeth van Droffelaar
Het punt is, ik ben zo blij dat we nog kunnen matchen met het rijk. De politiek is zeer betrokken, ook bij cultuur, maar acht fte is een relatief klein budget. Dat zou een voordeel kunnen zijn, maar tegelijkertijd gaat het wel weer over personeel. De druk op het cultuurbudget is gewoon hoog in Utrecht, dat begrijp je wel. We hebben ook wel weer voor de periode 2021 2024 meer budget erbij gekregen voor de meerjarige instellingen, maar ik ben toch altijd nog blij dat er nog een aparte regeling combinatiefuncties is, omdat dat over wijkgericht werken gaat. Het gros van het cultuurbudget wordt eigenlijk besteed aan kunstaanbod. Zo zeg ik het maar even kort door de bocht. Dat gaat om kwaliteit. Natuurlijk gaat het bij de wijkcultuurhuizen ook om kwaliteit, maar dat is toch een andere insteek dan dat het om artistiek-inhoudelijke kwaliteit gaat.

Kennisdelen

Bas Verberk
Nog een laatste vraag. Stel dat mensen in andere gemeenten dat ook heel graag in hun gemeente op de kaart willen zetten bij de beleidsmedewerkers of het onder de aandacht willen brengen van de wethouder. Hoe kan men dat het beste aanpakken?

Liesbeth van Droffelaar
Ik denk dat die het beste contact kan opnemen, dan doen we wel vaker, met een van ons, de beleidsafdeling van een grotere gemeente, of met het rijk als het gaat om informatie inwinnen, of met LKCA. Ik neem aan dat zij voldoende kennis hebben hoe je dat het beste kunt aanpakken. En vooral kennisdelen, dus contact opnemen met een middelgrote of grote gemeente. Het hangt er een beetje vanaf hoe groot jouw gemeente is en of cultuur een eigen wethouder heeft of dat het onderdeel is van onderwijs of welzijn. Maar juist kennis te delen met iemand die er al beleid voor heeft ontwikkeld en het uitvoert.

Bas Verberk
Wie weet, krijg je na deze uitzending wel heel veel mailtjes of telefoontjes.

Liesbeth van Droffelaar
Ik heb wel heel veel te doen, maar dat is prima.

Bas Verberk
Bedankt voor jouw bijdrage en tijd.

Afsluiting

Bas Verberk
Bedankt voor het luisteren naar de LKCA-podcast. Tot de volgende keer.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Praat verder over dit onderwerp met deze expert(s):
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Marian van Miert (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: primair onderwijs,speciaal onderwijs
marianvanmiert@lkca.nl
030 711 51 45
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Josefiene Poll (zij/haar/haar)
Functie: Specialist Onderzoek
Expertise: onderzoek,overheidsbeleid,zorg en welzijn
josefienepoll@lkca.nl
030 711 51 77
Bekijk alle experts
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel