Lezing inclusiviteit en uitreiking BNG Bank Cultuurparticipatieprijs

datum:
28 juni 2018
locatie:
Het Huis Utrecht, Koepelzaal
tijd:
16.00 - 18.30
prijs:
Gratis
partners:
Boekmanstichting

Uitreiking BNG Cultuurparticipatieprijs

Hoe bied je iedereen toegang tot cultuur? Ronald Kox (LKCA) geeft een lezing over een inclusieve aanpak voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.
Aansluitend wordt de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt (€ 15.000) aan de gemeente die zich het meest onderscheidt op het gebied van cultuurparticipatie. Met projecten, organisaties of initiatieven die een bijzondere of stimulerende rol vervullen.

Meld je aan

BNG Bank Cultuurparticipatieprijs

In de maand juni staat cultuurparticipatie in de spotlights tijdens de campagne 'iktoon - kunst van iedereen'. Dit jaar is er extra aandacht voor gemeenten die actieve kunstbeoefening hoog in het vaandel hebben door middel van de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de gemeente die in zowel beleid als uitvoering een stimulerende rol vervult. 

De genomineerden zijn Assen, Lisse, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle. Juryvoorzitter Wim Hillenaar (burgemeester van Cuijk) zal de inzendingen van de genomineerden toelichten en de prijs aan de winnende gemeente uitreiken.
Meer over de genomineerden

Lezing Ronald Kox

Hoe bereiken we inclusiviteit in cultuureducatie en cultuurparticipatie, met maximale kansen voor kinderen en jongeren om zich te ontplooien en ontwikkelen? Ronald Kox (LKCA) pleit ervoor om cultuureducatie volledig in het onderwijs onder te brengen; zowel qua inhoud en vorm als voorziening. Gemeenten zijn een belangrijke speler in de uitvoering van cultuureducatie. Hoe kunnen zij dit vormgeven, rekening houdend met hun eigen gemeentelijke dynamiek en infrastructuur? 

Ronald gaat in gesprek met zeer diverse gemeenten; Maastricht, Rotterdam en Opsterland. Zij komen aan het woord over kansen en bedreigingen voor een inclusieve aanpak voor cultuureducatie. 

De gemeente Utrecht en de Utrechtse culturele makers die zich verenigingen in PACT Utrecht (gericht op inclusiviteit) bieden deze dag het platform. Hans van Soelen, Hoofd culturele zaken van de gemeente Utrecht, doet de introductie. 

Marielle Hendriks, directeur Boekmanstichting, reikt het nieuwe nummer van tijdschrift Boekman uit. In dit themanummer Boekman 115 wordt gekeken naar de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel.

Ronald KoxRonald Kox (1967) is Hoofd Cultuureducatie bij het LKCA. Hij is intensief betrokken bij de landelijke curriculumdiscussie Curriculum.nu en internationale projecten als Europe in Perspective, waarin een trainingsprogramma wordt ontwikkeld om diversiteit onder de aandacht te brengen met behulp van kunsteducatie. Hij is auteur van de Visie op Cultuureducatie in het Funderend Onderwijs (2015) en nauw betrokken geweest bij de handreiking Basis voor Cultuureducatie (2016). Hij geeft regelmatig presentaties en workshops over een integrale visie op cultuureducatie en het onderwijs.

Simone de Milde - beleidsmedewerker OpsterlandSimone de Milde - beleidsmedewerker Opsterland
Als investering in de culturele loopbaan van toekomstige – cultureel actieve – burgers wil de gemeente Opsterland dat alle basisschoolleerlingen in aanraking komen met kunst en cultuur. Er is een nieuw uitvoeringsplan gemaakt, waarmee ook na een ingeplande bezuiniging in 2019 zoveel mogelijk slagkracht wordt behouden.

Andrea Svedlin - beleidsmedewerker RotterdamAndrea Svedlin - beleidsmedewerker Rotterdam
De gemeente Rotterdam werkt aan meer samenhang en een sterkere verbinding tussen cultuureducatie en de beleidsterreinen onderwijs en stedelijk ontwikkeling. Hoe kun je bijvoorbeeld komen tot onderwijsvernieuwing waarin ook tijd is voor cultureel vrijetijdsaanbod dat op of via school wordt aangeboden?


Paul Lambrechts - MaastrichtPaul Lambrechts - beleidsmedewerker Maastricht
De gemeente Maastricht zet in op een solide pedagogische basisinfrastructuur voor Onderwijs en Kinderopvang in Integrale Kindcentra. Daarmee ontstaat ook een basisstructuur voor bijvoorbeeld sport, bewegen en gezondheid, natuur & milieueducatie en zeker ook cultuureducatie, onder andere via Cultuureducatie met Kwaliteit. Vanuit de Kopgroep Integrale Kindcentra 2020 wordt een dagarrangement op een kindcentrum van 7 tot 7 als sleutel gezien voor een breed programma, waaronder cultuur, op scholen.