Mix&Match ronde 2

Inspirerende break-outsessies

I. Een transculturele taal voor de cultuursector 2.0

Bespiegeling op en debat over begripsvorming kunst en cultuur en hoe kunst en cultuur inclusie beperken of juist mogelijk maken. In deze sessie ga je aan de slag met de opbrengsten uit de ochtendsessie. Hoe kunnen de opgedane ideeën je een stap verder brengen? Özcan Akyol zal zijn column uit de ochtendsessie nogmaals uitspreken voor nieuwe deelnemers. Ook nu word je geprikkeld om buiten de gebaande paden te stappen om met frisse blik verder te gaan met eigen of andermans ideeën. Je hoeft voor deelname aan deze sessie niet de ochtendsessie gevolgd te hebben.
.

J. Gluren bij de buren

Veel sportverenigingen faciliteren sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. De nationale sportkoepel NOC*NSF stimuleert sportparticipatie van deze doelgroep, en met succes. Welke strategische overwegingen zitten hierachter? Hoe is het de sportbonden gelukt om de sportsector en -verenigingen te overtuigen van het belang van bijvoorbeeld g-teams en inclusieve verenigingen? Wat kan de cultuursector hiervan leren? In deze sessie gaat Heleen Moes, expert paralympische sport bij NOC*NSF, graag met jullie in gesprek over de mogelijke aanpak voor de cultuursector en over succesvolle ondersteuningsmogelijkheden binnen de sportsector.

K. Kunst & welbevinden: hoe bereik je kwetsbare mensen?

In zorg en welzijn worden kunst of cultuur steeds vaker ingezet. Met als doel dat mensen zich – lichamelijk of geestelijk – beter gaan voelen. En andersom weten steeds meer kunstenaars de weg naar dit 'nieuwe' werkveld te vinden. Iedereen weet dat je opknapt van een aangename vrijetijdsbesteding, van bezig zijn met zinvolle projecten en van sociale contacten.

Maar hoe bereik je nu die kwetsbare doelgroepen, voor wie meedoen aan cultuur net dat beetje verschil kan betekenen? Hoe kom je achter de voordeur? Hoe win je hun vertrouwen? Enkele ervaringsdeskundigen, waaronder WIkke Peters en Cara Stolp, delen hun kennis en gaan actief met je aan de slag. Voor en met wie ga je (samen)werken? Wat werkt wel en wat niet? Wat moet je ervoor doen en wat levert het op? 

Wikke Peters werkt als cultuuraanjager bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Ze leidt projecten op het snijvlak van cultuur en leefbaarheid. Haar opdrachtgevers zijn onder andere de gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen én buurtbewoners uit kwetsbare wijken. Samen met kunstenaars en ontwerpers zoekt ze, op een heel praktische manier, antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Soms door samen iets te bouwen, soms door samen iets te organiseren, en soms door andere, nieuwe vragen te stellen.

Cara Stolp is mede-oprichter van Kiem Kunst, een sociaal-culturele onderneming die organisaties ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van kunstzinnige projecten met mensen met een beperking. Samen met Anke Purmer schreef ze het allereerste handboek over inclusietheater Zure Bommen & Bonbons, dat vorige maand verscheen. Zie kiemtheater.com

L. Onderzoeksessie: ‘Gelijke kansen om mee te doen en mee te maken’

Kan iedereen in Nederland in gelijke mate in contact kan komen met kunst en cultuur en zich in gelijke mate creatief ontwikkelen? Ook mensen met minder financiële middelen, met een andere culturele achtergrond of met een beperking? Of ouderen, of bewoners van dunbevolkte gebieden? 

Een aantal van deze vragen kunnen we beantwoorden op basis van onderzoeksgegevens. Maar de vraag of mensen met een andere culturele achtergrond (eerste en tweede generatie Nederlanders met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond) gelijke kansen hebben als het gaat om hun kunstzinnige en creatieve ontwikkeling in de vrije tijd, kunnen we op basis van de beschikbare data niet beantwoorden.   

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek met onderzoekers uit Nederland en België om te kijken wat ervoor nodig is om hier betere antwoorden op te krijgen. Wat kan onderzoek bijdragen om dit hiaat te vullen.  

Als hier meer kennis over komt, kan de culturele sector hier ook beter op inspelen. Het herkennen van de volledige diversiteit van culturele creativiteit in de maatschappij is essentieel omdat het gesubsidieerde deel van de cultuursector nu ten goede komt aan een klein deel van de bevolking. Terwijl er zoveel meer gebeurt dat van belang is voor cultuureducatie en cultuurparticipatie dan we nu in beeld hebben.

M. Communiceren met het Nederland van nu

Nederland telt ruim 4 miljoen inwoners met een andere culturele achtergrond dan de puur Hollandse. Dan hebben we het niet alleen over Marokkaanse, Surinaamse, Kaapverdiaanse of Turkse Nederlanders. Maar ook over mensen met Italiaanse, Hindoestaanse, Chinese of Engelse roots. Al deze cross-culturals combineren de bekende Nederlandse idealen en kenmerken – zoals zelfontplooiing en je eigen ding doen – met die van hun cultuur zoals bijvoorbeeld sterke familiebanden. Als je deze mensen wilt benaderen als bezoeker, maker of potentiële werknemer dan vraagt dat om andere accenten in je communicatie.

Sandrina Masullo en Anilda da Cruz (The X Culture Club) laten zien hoe dat werkt, zodat je morgen zelf aan de slag kunt met inclusieve communicatie.

N. Follow the money: naar diversiteit in subsidie

Stimuleren van vernieuwing, ruimte voor experiment, diversiteit in het aanbod: steeds vaker zijn dat voorwaarden die je terugvindt bij subsidiestromen. De fondsen hebben verklaard daar een stap in te willen zetten. 

Maar zijn subsidiestromen wel het geschikte instrument om daadwerkelijk die vernieuwing te brengen? Aan de andere kant: overal is geld voor nodig, dus fijn als daar subsidie voor is. Hoe zorg je dat je je subsidiestromen zo inricht dat die ook daadwerkelijk ten goede komen aan divers aanbod en divers publiek? In deze sessie gaan diverse experts op dit gebied hierover met de zaal in gesprek.

O. Onbewuste vooroordelen: Verbind de verschillen! Werken met de diversiteitscirkel

Ieder mens maakt deel uit van meerdere sociale groepen. Je bent nooit alléén maar vrouw, alléén maar Amsterdammer of alléén maar docent. Soms kiezen mensen er bewust voor om een bepaald deel van hun identiteit uit te vergroten, bijvoorbeeld om aandacht te vragen voor gelijke rechten. Het wordt vervelend wanneer je keer op keer ongewild aangesproken wordt op dat ene stukje van wie of wat je bent. Je blijft dan immers die ánder en dat doet geen recht aan jou als persoon. In deze workshop brengen we heel letterlijk onze eigen superdiversiteit in beeld. Daarvoor hoef je niet tot een bepaalde minderheid te behoren. Wat is er belangrijk voor jouw identiteit? En tot welke groepen behoor jij? Het is mogelijk om vanuit een ander perspectief naar elkaar te kijken en nieuwe verbindingen te leggen. Kom het ervaren!

Agnes van der Sluijs is professioneel begeleider op het gebied van diversiteit en inclusie en is als programmaleider verbonden aan Nieuw Wij, netwerkorganisatie op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.

P. Masterclass Inclusive Leadership

Onder leiding van moderator Grethe van Geffen (Seba Cultuurmanagement) vertellen Sanne Scholten (directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Yolande Melsert (Directeur Nederlandse Associatie voor Podium Kunsten) en Stijn Schoonderwoerd (directeur Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum voor Volkenkunde en Wereldmuseum) welke ontwikkeling zij en hun organisatie doormaken daar waar het gaat om diversiteit en inclusiviteit. Een sessie vol hoop, goede moed en de nodige leermomenten.

Stimuleren van vernieuwing, ruimte voor experiment, diversiteit in het aanbod: steeds vaker zijn dat voorwaarden die je terugvindt bij subsidiestromen. De fondsen hebben verklaart daar een stap in te willen zetten.

Maar zijn subsidiestromen wel het geschikte instrument om daadwerkelijk die vernieuwing te brengen? Aan de andere kant: overal is geld voor nodig, dus fijn als daar subsidie voor is. En hoe zorg je dat je je subsidiestormen zo inricht dat het ook daadwerkelijk ten goede komt aan een diversiteit in aanbod en publiek? In deze sessie gaan diverse experts op dit gebied er met de zaal over in gesprek.

Q. E.H.B.I. : Vallen en opstaan, eerste hulp bij inclusie

STUDIO i – platform voor inclusie cultuur & partners – geeft een spoedcursus inclusie aan de hand van belangrijke lessen van collega’s uit het veld, praktische tips om aan de slag te gaan met diversiteit en toegankelijkheid, en handige strategieën om valkuilen te omzeilen.