Over LKCA

Gewoon, cultuur voor iedereen
LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Onze collega’s werken daar samen met onze partners hard aan.

Op deze pagina

Wat doen wij?

LKCA zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. We opereren daarbij in verschillende domeinen: cultuur, onderwijs, zorg, welzijn, wetenschap.

Doel & Missie

LKCA wil bijdragen aan
de kwaliteit van ieders bestaan.

Diversiteit & inclusie

LKCA maakt zich sterk voor een diverse en inclusieve sector.

Activiteitenplan

LKCA wil nieuwe perspectieven op kunst en cultuur verkennen.

Jaarverslag

Jaarlijks verantwoordt LKCA zijn activiteiten in een jaarverslag

“De dag maakte duidelijk dat het heel belangrijk is om voor alle doelgroepen in de samenleving cultuur in te zetten als bindmiddel”

2 medewerkers van het lkca aan de vergadertafel

Wie zijn wij

Maak kennis met onze collega’s, onze directeur en de leden van de raad van toezicht.

Over LKCA: Medewerkers

Onze medewerkers

Elma Groen

Bestuur

raad van toezicht

Met wie werken wij?

LKCA werkt samen met cultuurorganisaties, onderwijsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondersteunende organisaties en overheden. En met belangenorganisaties die mensen vertegenwoordigen met minder goede toegang tot de cultuursector.

Onze partners

We werken nauw samen met FCP en met partners zoals provinciale uitvoeringsorganisaties of brancheorganisaties.

“De Participatie Federatie is bij LKCA voor kennisbundeling en -deling aan het juiste adres. Door de landelijke netwerken waarin LKCA werkt, is het bereik en effect groot.”

LKCA-medewerker zit bellend achter haar bureau

Werken bij LKCA

Bij LKCA werken we als collega’s in verschillende teams. Elk team richt zich op een specifieke doelgroep, zoals primair en voortgezet onderwijs, mbo of zorg en welzijn.

Vacatures

Regelmatig zoeken we nieuwe collega’s.

Stages

Geïnteresseerd in kunst, cultuur, beleid en onderwijs? We laten jou als student graag kennismaken met ons werk.

“Het is fijn om in een organisatie te werken waar gekeken wordt naar persoonlijke groei en dat je daar ook goed in gecoacht wordt.”

LKCA-medewerker

2 medewerkers van het lkca in overleg