Internationale instellingen voor cultuur, cultuureducatie en amateurkunst

AEC – Association Européenne des Conservatoires
Europese Vereniging van Conservatoria met meer dan 263 aangesloten instellingen voor professioneel muziekonderwijs in 55 landen.
Brussel
info@aec-music.eu

Amateo
Amateo is een Europees netwerk van landelijke organisaties die de actieve cultuurparticipatie in hun land ondersteunen.
Het LKCA is lid van dit netwerk en wordt door Piet Roorda vertegenwoordigd binnen het bestuur.  
Gent
09/2354000
info@amateurkunsten.be

CCP – Cultureel Contactpunt
Onderdeel van Dutch Centre for International Cultural Cooperation (fusie van SICA, Trans Artists en MEDIA Desk Nederland). CCP is de specialist op het gebied van Europese subsidies voor kunst en cultuur en ondersteunt organisaties bij het doen van subsidieaanvragen.
Amsterdam
+31 (0)20 616 42 25

CECA – Committee for Education and Cultural Action
Internationaal ICOM-comité van museumprofessionals die zich bezighouden met educatie en publieksbereik. Met bijna 1000 leden in zo'n 70 landen is CECA een van de grootste commissies van ICOM.
Parijs 
+33 (0)1 47 34 05 00
secretariat@icom.museum

CIRCLE – Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe
Onafhankelijke denktank die zich bezighield met het ontwikkelen van culturele beleidsmodellen voor Europa. Resultaten van activiteiten beschikbaar in archief. Website biedt overzicht van organisaties die onderzoek naar cultuurbeleid voortzetten. Website momenteel geblokkeerd.
Barcelona
jbalta@interarts.net

Culture Action Europe (formerly EFAH)
Organisatie die de belangen van duizenden kunstenaars en culturele organisaties binnen Europa behartigt.
Brussel
+32 (0) 2 534 40 02
advocate@cultureactioneurope.org

Culturelink – Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development
Netwerk van meer dan 1000 netwerken uit meer dan 100 landen wereldwijd. Doel van Culturelink is het stimuleren van internationale samenwerking en interculturele communicatie en het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten.
Zagreb
+385 (0)1 487 74 60
culturelink@irmo.hr

daCI – Dance and the Child International
Non-profit organisatie met als doel dans voor kinderen en jongeren op internationaal niveau te bevorderen en te ontwikkelen.
Regnia (Canada)
+1 (0)306 585 45 25
Ann.Kipling.Brown@uregina.ca

DutchCulture, centre for international cooperation
(Fusie van SICA, Trans Artists en MEDIA Desk Nederland)
Bovensectorale instelling voor de ondersteuning en uitvoering van Internationaal Cultuurbeleid. Het Nederlandse Cultureel ContactPunt (CCP) is onderdeel van de SICA en informeert over Europese cultuursubsidies.
Amsterdam
+31 (0)20 616 42 25
office@dutchculture.nl

EAEA – European Association for the Education of Adults
Europese niet-gouvernmentele organisatie. EAEA bestaat uit 131 organisaties uit 41 landen die werkzaam zijn in het volwassenenonderwijs. De organisatie promoot levenslang leren op Europees niveau.
Brussel
+32 (0)2 234 37 63
eaea-office@eaea.org

EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
Onafhankelijke overkoepelende vereniging die Europese bibliotheekorganisaties vertegenwoordigt en hun belangen in Europa behartigt.
Den Haag
+31 (0)70 314 01 36 | +31 (0)70 314 01 37.
eblida@eblida.org

ECA – European Circus Association
Onafhankelijke stichting die de circuskunst en -cultuur wil bevorderen en beschermen.
Dormagen (Duitsland)
+49 (0)2133 266 45 80
eca@europeancircus.info

ECF – European Cultural Foundation
Onafhankelijke stichting die investeert in innovatieve en grensoverschrijdende (samenwerkings)projecten van culturele organisaties en individuen in Europa. Dit vanuit de gedachte dat kunst een bijdrage levert aan een sterk, verenigd en divers Europa.
Amsterdam
+31 (0)20 573 38 68
ask@culturalfoundation.eu

EFA – European Festivals Association
Vereniging met als doel het belang van festivals onder de aandacht te brengen en de belangrijke rol die festivals spelen bij internationale culturele samenwerking.
Gent
+32 (0)9 241 80 80
info@efa-aef.eu

EFAP – European Forum for Architectural Policies
Informeel netwerk van deskundigen die zich bezighouden met Europees beleid op het gebied van architectuur.
Brussel

ELIA – European League of Institutes
Netwerk van rond de 350 kunstvakhogescholen uit ruim 45 landen. ELIA wil onder meer de omstandigheden en de kwaliteit verbeteren van het kunstvakonderwijs in Europa en internationale samenwerking bevorderen tussen studenten, docenten en stafmedewerkers.
Amsterdam
+31 (0)20 626 54 17
elia@elia-artschools.org

EMC – European Music Council
Regionale groep van het IMC (International Music Council). EMC is de overkoepelende organisatie voor het muzikale leven in Europa en platform voor Nationale Muziekraden en Europese organisaties op het gebied van muziek.
Bonn
+49 (0)228 966 996 64
info@emc-imc.org

EMU – European Music School Union
Europese koepelorganisatie van nationale verenigingen van muziekscholen in Europa. Ook toegankelijk voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie.
Postadres: Postbus 365, 3500 AJ UTRECHT, NEDERLAND
Utrecht
+31 (0)30 230 37 40 | + 31 (0)6 12 20 16 47
office@musicschoolunion.eu

ENCC – European Network of Cultural Centres
Internationaal netwerk van culturele centra. Doel van ENCC is internationale samenwerking te verbeteren.
Berlijn
+49 (0)30 88 41 21 91
office@encc.eu

ENCATC – European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education
Netwerk van instellingen voor hoger onderwijs en opleidingsinstituten die onderwijs bieden op het gebied van cultureel management. Het doel van ENCATC is het stimuleren van de ontwikkeling van cultureel management(beleid).
Brussel 
+32 (0)2 201 29 12
info@encatc.org

ERICarts – European Institute for Comparative Cultural Research
Onafhankelijke non-profit organisatie gespecialiseerd in planning, coördinatie en uitvoering van internationaal vergelijkend onderzoek en in beleidsanalyse op het gebied van cultuur. ERICarts wordt ondersteund door Europese onderzoeksinstellingen.
Bonn 
+49 (0)228 242 09 96 / 7
webmail01@ericarts.org

ETC – European Theatre Convention
Netwerk opgericht om de productie van hedendaags toneel en theater in Europa te bevorderen en te ondersteunen.
Saint Etiënne
+49 (0)30 284 41 460 (Duitsland)
convention@etc-cte.org

EUNIC – European Inforamtion Centre for Culture
Vereniging van nationale culturele instellingen uit 25 EU-landen die buiten de nationale grenzen opereren. Eunic wil onder meer samenwerkingsverbanden tussen deelnemende organisaties verbeteren, samenwerking met landen buiten Europa bevorderen en de internationale dialoog versterken.

Europa Nostra – Pan-European Federation for Cultural Heritage
Europese federatie van erfgoedverenigingen die zich inzet voor het behoud van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed
Den Haag
+31 (0)70 302 40 50
info@europanostra.org

EWC – European Writers' Congresses
Europese vereniging van schrijversorganisaties met 52 aangesloten organisaties van schrijvers en vertalers in 28 landen.
Brussel
+32 (0)2 551 08 93
EWC-Secretariat@inter.nl.net

FEST - Federation for European Storytelling 
Deze organisatie verenigt meer dan 60 organisaties uit heel Europa en beijvert zich via een subsidie van het Creative Network Europe van € 1 miljoen om vertellen/storytelling te ontwikkelen, bevorderen en emanciperen.
Bilzen (België)
festeurope@gmail.com

ICOM – International Council of Museums
Internationale non-gouvermentele vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk. Het doel van ICOM is het wereldwijd professionaliseren van musea en het museumvak, onder meer door het stimuleren van samenwerking tussen musea onderling. ICOM is de officiële adviseur op museumgebied van UNESCO.
Parijs 
+33 (0)1 47 34 05 00
secretariat@icom.museum

ICOM-Europe – International Council of Museums
Eén van zes regionale organisaties van ICOM. ICOM-Europe heeft een forumfunctie voor de nationale ICOM-comité's, musea en museumprofessionals. ICOM-Europa bevordert onderlinge samenwerking en ondersteunt nationale comité's bij de uitvoering van hun programma's.
Zagreb
+ 385 (0)1 482 62 21
chair@icom-europe.org

IDEA Europe – European net of the International Drama & Education Association
Netwerk van nationale verenigingen voor drama en theateronderwijs, toegankelijk voor regionale en internationale verenigingen en voor andere instellingen of personen die werkzaam zijn in dit veld.

IETM – International Network for Contemporary Performing Arts
Organisatie die de kwaliteit van en de ontwikkelingen binnen de hedendaagse podiumkunsten mondiaal wil stimuleren. Onder meer door professionele netwerken en communicatie te faciliteren voor de uitwisseling van informatie, knowhow en good practices.
Brussel
+32 (0)2 201 09 15
ietm@ietm.org

IFACCA – International Federation of Arts Councils and Culture Agencies
Wereldwijd netwerk van kunstraden en ministeries van cultuur.
Sydney
+61 (0)2 92 15 90 18
info@ifacca.org

IMC – International Music Council
Wereldwijd netwerk van organisaties en deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van muziek. IMC werd in 1949 opgericht door de UNESCO ter bevordering van muzikale diversiteit en van het recht op het naast elkaar bestaan van muziekculturen.
Parijs
+33 (0)1 45 68 48 50
imc@unesco.org

INSEA – International Society for Education through Art
Internationale vereniging voor leerkrachten beeldende kunst over de hele wereld. INSEA stimuleert intercultureel begrip en samenwerking, gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van kunsteducatie.
Linz
support@insea.org

ISME – International Society for Music Education
Organisatie die zich wereldwijd inzet voor muziekeducatie als integraal onderdeel van het onderwijs. ISME is in 1953 opgericht onder auspiciën van UNESCO.
Nedlands (Australië) 
+61 (0)8 93 86 26 54
isme@isme.org

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als doel vrede en veiligheid te waarborgen door internationale samenwerking te stimuleren op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. UNESCO is opgericht in 1945 en heeft meer dan 190 lidstaten.
Parijs
+33 (0)1 45 68 10 00
bpi@unesco.org

UNESCO – Chair in Arts and Learning
Wisselleerstoel met als doel creativiteit zichtbaar te maken in het kunstonderwijs binnen alle kunstdisciplines. Onder meer door verbindingen te leggen tussen leerkrachten kunstonderwijs, culturele instellingen en studenten.
Kingston (Canada)
+1 (0)613 533 62 20
unesco@queensu.ca