Europees netwerk voor visuele geletterdheid (ENViL)

ENViL

ENViL is een informeel netwerk van onderzoekers. Zij zijn verbonden aan universitaire instellingen voor curriculumontwikkeling en docentenopleidingen voor beeldend onderwijs.

Doel

Met ‘Common European Framework of Reference on Visual Literacy (CEFR_VL)’ wil ENViL vanuit de verschillen en overeenkomsten in nationale curricula tot een gemeenschappelijk in Europa aanvaarde competentieset voor beeldend onderwijs komen voor leerlingen van 4-16 jaar.

In deze competentieset is er aandacht voor theoretische uitgangspunten en praktische schooltoepassingen. Deze zijn gebaseerd op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes in het beeldend onderwijs. Leerplanontwikkelaars kunnen deze competentieset gebruiken om de nationale curricula voor dit onderwijsleergebied opnieuw vorm te geven.

Achtergrond

ENViL, opgericht in 2010, heeft nu uit tien Europese landen meer dan vijftig leden die allen beroepshalve werkzaam zijn in of sterke affiniteit hebben met het hoger kunstonderwijs. De vier leden van het bestuur komen uit Duitsland, Hongarije, Nederland en Oostenrijk. De Europese Unie ondersteunt ENViL in de vorm van een Comenius-subsidie (2014-2015). Een andere subsidiënt is InSEA (International Society for Education through Art).

Het LKCA is een van de partners van ENViL om vanuit een gemeenschappelijk referentiekader deze Europese competentieset vorm te geven. Naast dit gezamenlijk streven doet het LKCA onderzoek naar beleidsopvattingen van de Europese Unie over beeldend onderwijs. Bovendien werkt het LKCA - met andere instellingen – aan een vertaling van de competentieset op leerlingniveau in de vorm van een onderwijsprogramma voor docentenopleidingen. 

De competentieset – in theorie en praktijk – is in drie talen verschenen in boekvorm.

Nieuwsbrief

Meer informatie

contact

Ronald
naamRonald KoxfunctieLeidinggevende Cultuureducatie telefoonnummer030 711 51 42e-mailronaldkox@lkca.nl