ACEnet

ACEnet is een Europees netwerk van ambtenaren en beleidsmedewerkers die kunst- en cultuureducatie in hun portefeuille hebben.

Het netwerk verbindt de leden met professionals werkzaam bij culturele instellingen en stimuleert de uitwisseling van informatie, kennis, ervaring en inspiratie met als doel om van elkaar te leren en om de positie van kunst- en cultuureducatie in Europa te verbeteren.

De doelstellingen van het netwerk zijn vierledig:

  • Het verbeteren van (beleids)maatregelen en het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor cultuureducatie in Europa;
  • Het verhogen van samenhang en uitwisseling op nationaal en internationaal niveau, en tussen de beleidsmakers – voornamelijk de verantwoordelijke ministeries – die betrokken zijn bij cultuureducatie;
  • Het verstrekken van aanvullende opleiding voor en samenwerking tussen Europese ambtenaren, en de mogelijkheid om kennis en inspiratie te delen over het bevorderen van kunst en cultuur voor kinderen en jongeren;
  • Verbinding leggen tussen onderzoek en de uitwisseling ervan op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Tweemaal per jaar komen de leden van ACEnet bij elkaar. Vanuit Nederland wordt het netwerk vertegenwoordigd door medewerkers van het ministerie van OCW en het LKCA.

Website ACEnet

contact

Marlies Tal
naamMarlies TalfunctieLeidinggevende Cultuurparticipatie en Beleidtelefoonnummer030 711 51 70e-mailmarliestal@lkca.nl