LKCA blij met vertrouwen minister, ondanks negatief raadsadvies

Helaas geeft de Raad voor Cultuur weer een negatief advies op ons aangepaste activiteitenplan. De raad stelt voor LKCA slechts voor 1 jaar subsidie te verstrekken en ons te vragen in 2021 weer een nieuw plan te maken. We zijn zeer teleurgesteld dat we, ondanks alle input en overweldigende steun uit het werkveld, de raad niet hebben kunnen overtuigen. De raad heeft ons niet duidelijk kunnen maken hoe we aan zijn verwachting kunnen voldoen. Wij hebben er dan ook geen vertrouwen in dat een nieuw plan tot een positief raadsadvies zal leiden.

Gesprek moet perspectief bieden

In september hadden wij reeds een subsidiebeschikking van de minister voor 2021-2024 ontvangen, met als voorwaarde het indienen van een nieuw plan. In reactie op het laatste raadsadvies schrijft de minister ons in een brief van 11 december dat zij niet van plan is onze subsidieperiode aan te passen. Zij wil in januari 2021 een gesprek tussen ministerie, raad en LKCA om helder te krijgen wat de volgende stap zou moeten zijn. Wij zijn blij met de aankondiging van dat gesprek en zien het als een belangrijke stap voor ons werkveld en onszelf. Noch het werkveld, noch LKCA is gebaat bij meer plannen of bij een voortdurende onzekerheid over de toekomst van de ondersteunende taken op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, diversiteit en inclusie.

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen in de cultuursector en daarom zijn we extra gemotiveerd om de komende jaren samen met jullie te blijven werken aan de versterking van de cultuursector én de cultuurdeelname van zoveel mogelijk mensen. Wij gaan vol goede moed door en hopen dat jullie ons ook komend jaar weer weten te vinden voor informatie, advies, onderzoek en ondersteuning.

We danken jullie nogmaals hartelijk voor jullie steun in de afgelopen maanden en blijven jullie uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling.

Benieuwd naar onze plannen?