Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016

Thema's en trends in praktijk en beleid

materiaal
boek
auteur(s)
A. Neele (redacteur); J.J. Knol (redacteur); T. IJdens (redacteur); S. Weijsters (redacteur); M. van Alphen; [en anderen]; A. Twaalfhoven (eindredacteur); M-J. Kommers (eindredacteur)
plaats van uitgave
Utrecht
uitgever(s)
LKCA : FCP
jaar van uitgave
2016
pagina's
251 p.
illustratie
illustraties, figuren, tabellen
isbn
978-90-6997-157-5

Deze gezamenlijke publicatie van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt zicht op actuele vraagstukken en trends op het gebied van de amateurkunst en buitenschoolse kunsteducatie. Met 24 artikelen en een aantal kwantitatieve gegevens over de kunstbeoefenaar wordt in deze editie de volgende vijf thema's behandeld: beoefening en beoefenaars, infrastructuur en voorzieningen, aanpassing en vernieuwing, overheidsbeleid en over de grens.

Buitenschoolse kunsteducatie

De sector buitenschoolse kunsteducatie vernieuwt zich. Gemeentelijke kunstencentra en muziekscholen zijn zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Kunstencentra, en docentencollectieven of netwerkorganisaties die daarvoor in de plaats komen ontwikkelen cultuureducatief aanbod voor het onderwijs, maar ook voor maatschappelijke vraagstukken als bewonersparticipatie, inclusie van vluchtelingen en zorgbehoevende ouderen.

De kunstdocent

Door de bezuinigingen is voor veel kunstdocenten een einde gekomen aan het vaste dienstverband. Als zzp'er worden deze docenten structureel onderbetaald en lopen ze grote risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het is de vraag of het kunstdocentschap nog wel een serieus beroepsperspectief is, en of er op den duur voor kunstbeoefenaars nog voldoende geschoolde docenten en begeleiders zullen zijn.

Vraag en aanbod

Intussen verandert de samenleving, en daarmee de vraag. Klanten willen vooral snuffelen en shoppen. Daarnaast veranderen door toenemende vergrijzing en culturele diversiteit doelgroepen. Het spectrum van kunstzinnige en creatieve uitingsvormen wordt hierdoor breder. Zo krijgen de urban culture en de makerbeweging steeds meer aandacht.

Andere trends

  • Het cultuurbudget slinkt, maar gemeentelijke cultuurambities groeien
  • De rol van internet en sociale media in de ontwikkeling van creatieve en artistieke talenten neemt toe
  • Culturele diversiteit is als thema terug van weggeweest
  • De gevolgen van bezuinigingen op cultuur zijn het meest merkbaar in dunbevolkte regio’s
  • Het aantal initiatieven voor culturele activiteiten met en voor vluchtelingen en asielzoekers neemt toe

Publicatie is hier te bestellen

Trefwoorden

- cultuurparticipatie - actieve cultuurparticipatie - onderzoek - onderzoek (onderwerp) - centra voor de kunsten - politiek - culturele diversiteit - docenten - creatief schrijven - provinciaal beleid - vluchtelingen - gemeentelijk beleid - urban culture - sociale media - talentontwikkeling - zorg - welzijn - ouderen - infrastructuur - buitenschoolse cultuureducatie - LKCA

Overzicht artikelen

titeljaar
Cultuurparticipatie is van iedereen : Sanne Scholten en Jan Jaap Knol in gesprek2016
Strategische posities bezetten : Cultuurpolitiek en culturele diversiteit2016
AZC-kunst neemt een vlucht : Ervaringen met projecten voor vluchtelingen2016
Cultuur geeft provincies een gezicht : Provinciaal beleid voor actieve cultuurparticipatie2016
De kunstbeoefenaar: enkele cijfers : 2016
De makerbeweging : Broedplaatsen voor cultuurparticipatie2016
De waarde van de muziekschool : Verkenning van een wenkend perspectief2016
Een gevoel van urgentie : Culturele diversiteit in de buurlanden2016
Fondsvorming als trend : Overheidsfinanciering van actieve cultuurparticipatie 2016
Gemeentelijke ambities groeien : Cultuurbeleid in de participatiesamenleving2016
Gluren bij de buren : Amateurkunstbeoefening in Vlaanderen2016
Hoe helpt beleid de amateurkunstenaar? : De rol van de gemeente in het gebruik van voorzieningen2016
Impact maken is geen kunstje : In gesprek met The Art of Impact2016
Je moet urban niet doodknuffelen : Het succes van urban culture in Eindhoven2016
Jong talent op YouTube, Facebook en Instagram : Blended learning bij talentontwikkeling2016
Netwerkperformance ouderen en cultuur : Als zorg, welzijn en cultuur elkaar ontmoeten2016
Op onderzoek bij het shantykoor : Een etnografische blik op amateurkunst2016
Op zoek naar een nieuwe identiteit : Kunstencentra in transitie2016
Overbezorgd of vijf voor 12? : Buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant 2016
Sneller, slordiger of juist scherper : Vragen bij computerend creatief schrijven2016
Spotlight op de dirigent : Roltransitie in een veranderende blaasmuzieksector2016
Verbinding binnenstebuiten gekeerd : Praktijkonderzoek naar duurzame verbindingen2016
Voor elke beoefenaar wat wils : Motieven om voor een bepaalde aanbieder te kiezen2016
Werken als nikkelen nelissen : Docentencollectieven: van leverancier tot partner2016
Zelfbewuste portretten en muzikale flow : Cultureel vormingswerk met onbegeleide jonge vluchtelingen in Zuid-Duitsland2016