Subsidies voor gemeenten en provincies

Welke (rijks)subsidies kunnen gemeenten en provincies inzetten voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs (SLO)
In deze publicatie lees je hoe 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid zich tot elkaar verhouden en hoe ze gedefinieerd kunnen worden. Ook wordt uitgelegd welke vaardigheden van belang zijn voor het funderend onderwijs.
link:
Cultuurlijn: Techniek
Deze leerlijn speelt in op de nieuwsgierigheid en creativiteit van basisschoolleerlingen in de groepen 1 t/m 8. Leerlingen ontwikkelen hierdoor vakoverstijgende vaardigheden zoals creativiteit, ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.
link:
TULE: kerndoel 54 voor muziek (SLO)
Kerndoel 54 wordt hier uitgewerkt in tussendoelen en een leerlijn.rnrnKerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
link:
Leerlijn Film & Nieuwe Media (Cinekid)
Cinekid maakte deze leerlijn in samenwerking met basisscholen en lokale filmtheaters, voor basisschoolleerlingen van 4-12 jaar. De leerlijn biedt een compleet pakket van receptieve, reflectieve en actieve werkvormen.
link:
Leerlijn programmeren
De leerlijn programmeren is bedoeld voor alle klassen in het basisonderwijs. De leerlijn biedt basisbegrippen van programmeren, doelen en activiteiten voor de leerlingen, voor in de klas.
link:
De Culturele Haven
Een doorlopende cultuurleerlijn uit Flevoland, waarin leerlingen uit groep 1 t/m 8 leren over de geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. De leerlijn biedt cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.rnrnDe Culturele Haven is voor kinderen in het primair onderwijs.
link:
Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN)
Overkoepelende organisatie voor ruim 150 plaatselijke rolstoeldansgroepen.
link:
Radius
Nederlandse vereniging van houtdraaiers.
link:

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0