Sponsoring

Sponsoring voor cultuur werkt volgens het principe ‘voor wat hoort wat’. Dat houdt in dat je vereniging, stichting of culturele project een financiële bijdrage krijgt van een bedrijf en je in ruil daarvoor iets terug doet. Bijvoorbeeld: goede PR. Je noemt je sponsor in je media-uitingen, van posters en flyers tot interviews. Wat komt er verder kijken bij sponsoring?
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Zakelijke grondslag

Sponsoring is een samenwerking met bedrijven op zakelijke grondslag. De kenmerken van deze samenwerking zijn:

 • Prestatie en tegenprestatie zijn vastgelegd.
 • Het bedrijf levert goederen, diensten, menskracht of geld.
 • De gesponsorde levert communicatieve tegenprestaties zoals naamsvermelding in programmaboekjes, op banieren en posters, in advertenties.
 • De ideeën moeten aansprekend en inspirerend zijn.
 • De urgentie voor de sponsoraanvraag moet duidelijk zijn. Maak duidelijk waarom de vereniging of stichting nu geld nodig heeft.

Voorbereiding

 • Weet wat je te bieden hebt, zorg dat je goed kunt toelichten waarom je iets nodig hebt van de sponsor
 • Bied aantrekkelijke sponsorpakketten aan.
 • Verdiep je in het bedrijf dat je benadert voor sponsoring.
 • Zorg dat het bestuur en de actieve leden achter de ideeën staan.
 • Zorg dat sponsoring niet de enige geldbron is.

Plan van aanpak

Voordat je sponsors gaat werven, moet je een goed plan maken waarin je de volgende punten uitwerkt:

 • aanleiding en doelstellingen sponsoring
 • soort sponsors dat je zoekt
 • de projecten die voor sponsoring in aanmerking komen
 • een financiële analyse waarbij sponsoring één van de bronnen van inkomsten is, en zeker niet de enige
 • wat je de sponsor kunt bieden
 • samenstelling sponsorpakketten
 • plan om sponsor te bedanken

Sponsorpakket

Zorg dat je sponsorpakketten hebt samengesteld waaruit de sponsor kan kiezen. Een sponsorpakket bevat:

 • De redenen om te sponsoren: waar doen de sponsors het voor?
 • De tegenprestaties: wat biedt u de sponsor afhankelijk van het sponsorbedrag?
 • Het sponsorbedrag: wat krijgt de sponsor voor welk bedrag?
 • Achtergrondinformatie zoals te bereiken doelgroepen, omvang van de doelgroep, uw eigen inspanningen zoals advertenties, huis-aan-huisreclame, enzovoort.

Waar vind je sponsors?

Voor de meeste verenigingen en stichtingen geldt dat sponsors zich vaak in de buurt bevinden. Denk hierbij aan lokale winkeliers, bedrijven en organisaties. Onderzoek in de Gouden Gids of bij de Kamer van Koophandel wie in je buurt gevestigd zijn. En spreek ook je eigen netwerk aan: wie kent bedrijven of organisaties die willen sponsoren? Of werk je misschien zelf bij zo’n bedrijf?

Sponsoring bij Cultureel Avonturiers

Bij Cultureel Avonturiers vind je tips en informatie over sponsoring, onder meer over het belang van een sponsorplan, een sponsorcontract en de Gedragscode sponsoring cultuur.
Sponsoring cultuur bij Cultureel Avonturiers

Meer informatie

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0