Belangrijke links over Diversiteit en inclusie

Convenant KOM Gelderland: Kunst Ontmoeten Meedoen
KOM Gelderland staat voor structurele, toegankelijke en professionele cultuurparticipatie voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag. Kunstbeoefening is een krachtig middel voor zelfontplooiing.
link: https://komgelderland.nl/
Cultuurhuis Wherelant
Cultuurhuis Wherelant heeft een breed kunstaanbod voor mensen met een beperking en verzorgt ook kunsteducatielessen in het speciaal onderwijs.
link: https://wherelant.nl/
DOT Belevingstheater
DOT maakt uniek belevingstheater voor kinderen en volwassenen met een (ernstige) meervoudige beperking. De kindervoorstelling van DOT is geschikt voor groep 1 t/m 3 van het basisonderwijs/speciaal onderwijs en voor mensen met een verstandelijke beperking.
link: http://dotbelevingstheater.info/
EduVIP
EduVIP biedt digitale ondersteuning aan leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een visuele beperking (cluster 1). De site biedt extra lesmateriaal, gerubriceerd naar vakgebied. Er is onder meer materiaal voor beeldende vorming, geschiedenis, handvaardigheid en muziek.
link: https://www.eduvip.nl/
Stichting Papageno
Stichting Papageno richt zich met allerlei initiatieven en activiteiten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. Bijvoorbeeld met muziektherapie. Ook doet de stichting onderzoek naar de effecten van muziektherapie bij autisme.
link: https://www.papageno.nl/
MuziekSpeciaal
MuziekSpeciaal biedt muziektherapie, muziekles, begeleiding individueel en begeleiding aan groepen voor kinderen en jong volwassenen uit het Speciaal Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
link: http://www.muziekspeciaal.nl/
Rock en Rolstoel Producties
Rock en Rolstoel Producties is een leer/werkbedrijf voor mensen met een WLZ-indicatie of mensen die een werkervaringstraject ingaan via de gemeente of UWV.  Geschikt voor mensen die video’s willen maken of willen en werken met computers.
link: https://www.rockenrolstoel.nl/
Special Arts
Special Arts wil ervoor zorgen dat alle mensen met een beperking aan kunst kunnen doen. Op de website vind je via ‘Aanbieders van kunstactiviteiten’ kunstactiviteiten in jouw regio.
link: https://www.specialarts.nl/
Stichting Gleveris
Stichting Gleveris organiseert persoonlijke probeerprojecten voor mensen met autisme. Zij kunnen iets uitproberen dat leidt tot een eigen product. Bijvoorbeeld een eigen CD, boek, film, openbaar optreden, poster voor een festival, spreekbeurt, expositie. Doel is de zelfstandigheid van mensen met autisme bevorderen.
link: https://www.probeerprojectenautisme.nl/
Circus Andersom
Circus Engelbregt wil de sociale duurzaamheid in de wereld vergroten. De organisatie initieert en ontwikkelt (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen.
link: https://circusandersom.nl/
Musea in gebaren
Musea in Gebaren maakt kunst en cultuur toegankelijk voor doven en slechthorenden en is een gezamenlijk initiatief van Foam en Wat Telt! Verschillende musea bieden structureel programma’s aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).
link: https://ingebaren.nl/
Museum van de Geest

Het Museum van de Geest heeft een vestiging in Haarlem en een in Amsterdam. In Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam (Hermitage) zijn tentoonstellingen te zien met outsider art.

link: https://museumvandegeest.nl/