Curriculumontwikkeling

Hoe stimuleren en versterken we cultuureducatie in het curriculum? En wat zijn mogelijke leerlijnen voor cultuureducatie?

Belangrijke links over Curriculumontwikkeling

TULE: tussendoelen en leerlijnen
TULE geeft een beeld van de globale kerndoelen en laat zien hoe je bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van leerlingen en leraren) kunt verdelen over de groepen 1 tot en met 8. TULE geeft voorbeelduitwerkingen ter inspiratie. Scholen kunnen dan zelf eigen, schoolspecifieke uitwerkingen maken.
link: http://tule.slo.nl/
Tools voor leerlijnen (Mocca)
Verzameling tools van Mocca voor het ontwikkelen van een leerlijn kunst en cultuur. De tools zijn bedoeld om te inventariseren wat er al op het gebied van een bepaalde kunstdiscipline wordt gedaan op school. Er zijn aparte inventarisatielijsten voor scholen met en zonder vakdocenten.
link: https://mocca.amsterdam/mocca-academie-tools/
Mijn Leerlijn
Online tool van Stichting Beeldend Onderwijs waarbij een schoolteam in een online omgeving kan werken aan de ontwikkeling van een leerlijn cultuureducatie. Je kunt de leerlijn tussentijds opslaan, delen met collega’s, archiveren en te printen. Deze tool maakt gebruik van de leerlijnen ‘Laat maar zien’ en ‘Laat maar lezen’.
link: https://www.laatmaarleren.nl/#!/leerlijnen
Leerplan in beeld: aansluiting primair en voortgezet onderwijs
Hoe zorg je dat het onderwijsprogramma – ook voor de kunstvakken – steeds goed aansluit op de leerstof die leerlingen eerder hebben gehad en later nog krijgen? Hoe zorg je voor een evenwichtig aanbod van verplichte stof en keuzeonderdelen? SLO zette alle verplichte programma’s op één website in een doorlopende leerlijn, van po tot vo.
link: http://leerplaninbeeld.slo.nl/
Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk
Hoe maak je als docent een keuze uit het grote aanbod aan (digitale) leermiddelen bij het ontwikkelen van leerlijnen? Om antwoorden te vinden gaat dit rapport in op een definitie van leerlijnen en de verschillende kenmerken van het begrip ‘leerlijn’. Met voorbeelden van leerlijnen en een ontwerpmodel voor het uitwerken van leerlijnen.
link: https://slo.nl/@4446/leerlijnen/
Durf te combineren | Samenhang binnen Kunst en cultuur in de onderbouw
In de onderbouw kun je vakken en disciplines in samenhang aanbieden zodat leerlingen vakinhouden met elkaar verbinden. Om scholen te ondersteunen ontwikkelde SLO de website durftecombineren.slo.nl. Met instrumenten en werkvormen om samenhang te bevorderen en voorbeelden van leeropgaven.
link: https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/samenhang/