Wat investeren provincies nou eigenlijk écht in cultuur?

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Provincies zijn weliswaar niet de grootste investeerders in cultuur (zon 10% van de totale overheidsuitgaven), zij kunnen een belangrijke schakel zijn in het versterken van de culturele infrastructuur. Een goede reden om de gesloten coalitieakkoorden eens nader te bestuderen. Bas Verberk analyseert de akkoorden en geeft tussen neus en lippen wat lobbytips. Genoemd worden is voor een culturele instelling minstens zo belangrijk als geld.

Afgelopen maand maakte ik een analyse van de verschillende cultuurparagrafen in de provinciale coalitieakkoorden. Zo’n samenvatting is weliswaar informatief, maar biedt weinig houvast, want: wat stáát er nou eigenlijk? 

Zo investeert de provincie Gelderland de komende bestuursperiode in totaal 70 miljoen extra in cultuur en erfgoed, Zuid-Holland benoemt expliciet een investering van 25 miljoen voor cultuureducatie en -participatie, Utrecht probeert alles binnen de bestaande begrotingsruimte te realiseren en Zeeland maakt bij de begroting voor 2020 pas bekend welke bedragen er aan de ambities komen te hangen.

De grote verschillen maken vooral duidelijk hoe moeilijk het is om de status van een coalitieakkoord te bepalen. De meeste uitspraken zijn abstract, algemeen, nietszeggend en 70 miljoen voor cultuur en erfgoed is leuk, maar je kan nergens lezen waar het aan uitgegeven wordt. 

Daarom is het behalve de bedragen minstens zo interessant om te kijken waar het dan wél concreet wordt.

Genoemd worden 

Vaak geldt voor een akkoord: genoemd worden is ertoe doen. Als het je lukt om uit alle verkiezingsprogramma’s van deelnemende partijen en input van ambtenaren in het akkoord terecht te komen tussen alle grote actuele maatschappelijke uitdagingen, dan sta je op de agenda en kun je de coalitie erop aanspreken. 

Batavialand is dat bijvoorbeeld gelukt. Het museum van Flevoland staat in het coalitieakkoord van deze provincie. In de financiële uitwerking staat een p.m. post (wat betekent dat de verwachte kosten niet bekend zijn). Maar er staat wel letterlijk de ambitie om zoveel mogelijk Flevolandse leerlingen een bezoek laten brengen aan Batavialand, als drager voor het Verhaal van Flevoland. Een geslaagde lobby dus!

Geld zegt niet alles

Gelderland investeert ook de komende jaren weer extra in cultuur en Utrecht (afgaande op het coalitieakkoord) niet. Hierdoor lijkt het alsof Gelderland cultuur hoger in het vaandel heeft staan dan Utrecht. Maar bedragen zeggen niet alles. In het coalitieakkoord van Utrecht staat de ambitie om cultuureducatie uit te breiden naar het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor het vmbo. Verder wil men Kunstbende in alle gemeentes gaan inzetten. En er staat dat Utrecht wil gaan aansluiten bij het matchingsprogramma voor cultuurparticipatie van het Rijk. 

Het enige wat er in het coalitieakkoord van Gelderland te lezen valt over cultuureducatie en cultuurparticipatie is dat men een goede culturele infrastructuur wil bieden waardoor cultuur voor een breed publiek in alle Gelderse streken te beleven is. Het is dus de vraag wat er van die extra 70 miljoen terecht gaat komen bij cultuureducatie en -participatie.

Word je niet genoemd in het akkoord van je eigen provincie? Niet getreurd, want vrijwel alle provincies komen binnenkort met een cultuurplan voor 2021-2024. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.  Dus: werk aan de winkel!

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel