Rondleiden is een vak

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Het boek ‘Rondleiden is een vak’ geeft handreikingen aan museumeducatoren en rondleiders voor het ontwerpen van rondleidingen, benodigde competenties en de verdere professionalisering van het vak. In dit artikel vind je hiervoor verschillende tools om naar eigen inzicht te gebruiken. Immers, elk museum heeft een unieke collectie, eigen doelstellingen en visie.

In het boek zijn de uitkomsten van het gelijknamige promotieonderzoek gebundeld, een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Amsterdam, het Rijksmuseum Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum, ondersteund door Fonds 21 en het Mondriaan Fonds.

De uitvoerder van het promotieonderzoek, Mark Schep, verdedigde op 6 maart 2019 zijn proefschrift ‘Guidance for guiding’ met succes!

Leeruitkomsten

Het onderzoeksproject richtte zich op de professionalisering van het vak rondleiden in kunstmusea en historische musea. Onderzocht is wat de mogelijke leeruitkomsten van zijn van een educatieve rondleiding in kunstmuseum en historisch museum. Een artikel over deze studie verscheen in 2015 in Cultuur+Educatie 42.

Competenties

De tweede studie resulteerde in een lijst met competenties van rondleiders. De competenties zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: Omgang met de groep en de omgeving, Communicatieve vaardigheden, Kennis en didactiek, en Professionalisme. Het artikel over deze studie is gepubliceerd in Museum Management and Curatorship en gratis te downloaden.

Op basis van de lijst met competenties zijn twee tools ontwikkeld: een zelfevaluatieformulier voor rondleiders, en een observatieformulier voor museumeducatoren.

Nagesprek

In de derde studie is onderzocht hoe rondleiders en educatoren een nagesprek ervaren, met de zelfevaluatie van de rondleider als uitgangspunt. Dit in vergelijking met nagesprekken waarbij de observaties van de educatoren het uitgangspunt zijn. 

Uit interviews bleek dat door uit te gaan van de zelfevaluatie, de rondleider meer eigenaarschap ervaarde tijdens het gesprek en het gesprek gelijkwaardiger werd. Bovendien zorgde de lijst met competenties voor een gemeenschappelijke taal die het gesprek over het vak rondleiden faciliteerde.

Het artikel over deze studie is gepubliceerd in Museum Management and Curatorship en gratis te downloaden.

Tools

Proefschrift

Boek

English

Meer informatie

Mark Schep: markschep@gmail.com

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 4

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Dave Kuijpers 12-03-2020

Bedankt voor het delen van het materiaal. We zullen het inzetten tijdens de verdielingsmodule Erfgoed, die door de opleiding geschiedenis en aardrijkskunde op de Fontys Lerarenopleiding te Tilburg gegeven zal worden.

Met vriendelijke groet.

reageer
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel