Onderzoeksagenda cultuureducatie en cultuurparticipatie

Gepubliceerd:
Deel dit artikel

Ben je professional, beleidsmaker of onderzoeker op het gebied van cultuurparticipatie en/of cultuureducatie? Lees dan welke vragen op onze onderzoeksagenda staan. Met deze agenda willen we het gesprek in het veld bevorderen over welk onderzoek gewenst en urgent is.

Onderzoeksagenda cultuureducatie en cultuurparticipatie

Vier vragen over cultuurparticipatie en cultuureducatie

 1. Welke betekenis heeft cultuurparticipatie voor mensen?
  Er is onderzoek nodig naar de kunst- en erfgoedbeleving van mensen én de betekenis die individuen en diverse groepen mensen zelf geven aan hun deelname aan cultuur.
  Meer lezen

 2. Hoe zou cultuureducatie er in de toekomst uit moeten zien?
  Er is onderzoek nodig om vernieuwing van cultuureducatie te onderbouwen tegen de achtergrond van veranderingen in de samenleving. Dit betekent meer onderzoek naar inhoud, opbrengst en didactiek, én nieuwe vormen van organiseren. 
  Meer lezen

 3. Hoe kan leren betekenisvol vormgegeven worden?
  Er is onderzoek nodig naar het vormgeven van cultuureducatieve leeromgevingen, in een ecosysteem-benadering van leren, waarbij ook de stem van de leerling of deelnemer wordt gehoord.
  Meer lezen

 4. Hoe kan en wil de docent leren?
  Er is onderzoek nodig naar de professionalisering van de docent in kunst en cultuur; groepsleerkrachten, kunstdocenten, artistiek begeleiders, educatief medewerkers etc.
  Meer lezen

Deze vragen verdienen wat het LKCA betreft prioriteit om te onderzoeken door het veld. Om tot antwoorden te komen zien we een combinatie van theoriegestuurd en praktijkgericht onderzoek voor ons vanuit diverse wetenschapsdisciplines.

Een open uitnodiging

We nodigen iedereen uit om de eigen onderzoeksagenda naast die van ons te leggen, te discussiëren over de thema’s – en de stellingen daar achter – en te zoeken naar samenhang. We blijven vragen ophalen, online en via gesprekken. Zo houden we de onderzoeksagenda levend.

Hoe kwam de onderzoeksagenda tot stand?

De onderzoeksmedewerkers van het LKCA stelden de agenda op, in samenspraak met onze bijzonder hoogleraren. In een review van 10 jaar onderzoek brachten we in kaart wat we weten en wat vragen zijn voor toekomstig onderzoek. Inspiratie haalden we uit bijeenkomsten met onderzoekers, experts, beleidsmakers, opleiders én studenten.

Investeren in de onderzoeksagenda

Het LKCA heeft geen eigen budget om onderzoek van anderen te financieren. Via onze website, publicaties en bijeenkomsten delen we onderzoek en bieden we onderzoekers een platform. We doen beperkt zelf onderzoek, hebben zitting in begeleidingscommissie, begeleiden stagiairs, stellen calls op voor andere partijen en brengen onderzoekers bij elkaar. We zoeken ook actief verbinding met onderzoeksagenda’s in andere domeinen; onderwijs, sport, zorg & welzijn en jongeren- en ouderwerk, zoals de Kennisagenda Jeugd van het NRO. Zo stimuleren we de werking van de onderzoeksagenda.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 3

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Sabine Septer 28-12-2020

Beste, zelf ga ik onderzoek doen naar meerwaarde van kunst/wetenschap&technologie in het VO en HBO onderwijs. Ik doe dit onderzoek aan de Master Kunsteducatie aan de AHK. Hebben jullie evt. tips voor mij wat betreft literatuur en/of contactpersonen? Ik hoor het graag en ik zal jullie ook op de hoogte houden van mijn onderzoek! Hartelijke groet, Sabine Septer Jansen
septersabine@gmail.com

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel