Kamerdebat: ‘Individuele kunstlessen weer toegestaan’

Verslag cultuurdebat 28 april 2020
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Individuele kunstlessen zijn weer toegestaan, mits je dat met anderhalve meter afstand organiseert. Dat zegde minister Van Engelshoven toe in het cultuurdebat op 28 april.

In het debat vroeg een aantal Kamerleden of er vanaf 29 april meer ruimte komt voor amateurkunst. Naast de toezegging over individuele kunstlessen, gaf de minister aan dat het aan gemeenten is om vorm te geven aan de nieuwe richtlijnen. Daarbij kunnen gemeenten niet alleen de buurtsportcoaches, maar ook de cultuurcoaches inzetten. De minister verwees in haar reactie naar de oproep van LKCA en partners om naast sport de mogelijkheden voor buitenkunst te verruimen.

Groepsbijeenkomsten nog verboden

Verder werd duidelijk dat muziekscholen, koren, toneelclubs, en dergelijken nog blijven vallen onder het verbod op samenkomsten. Bij het eerstvolgende heroverwegingsmoment in de week voor 19 mei wordt opnieuw gekeken of er verruiming van de maatregelen mogelijk is.

FCP maakt middelen vrij voor amateurverenigingen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft €1 miljoen vrijgemaakt uit de bestaande middelen om amateurverenigingen te ondersteunen. Bovendien is het rijk nog in gesprek met gemeenten om verdere ondersteuning van amateurverenigingen te bespreken.

Wat mag er wel en niet?

In het veld zijn er nog wel veel vragen over de toezeggingen van de minister. Wat mag er nou precies wel en niet?
Lees ons overzicht

Lees meer

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4 / 5. totaal 2

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (1)
Mark Tittulaer 30-04-2020

In welke vorm komen de middelen voor amateurverenigingen beschikbaar? En wat worden de voorwaarden om een aanvraag in te dienen?

reageer
Ralf Steenbeek 30-04-2020

Hoi Mark, ik zou die vraag voorleggen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie! Groeten, Ralf

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel