Directeur-bestuurder Lucien Kembel vertrekt bij LKCA

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Lucien Kembel verlaat met ingang van 1 april 2024 het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.

Het vertrek van Kembel volgt kort op het indienen van het meerjarenplan voor 2025-2028. Een moment dat hij omschrijft als ‘een natuurlijke afronding van een inspirerend jaar, vol nieuwe inzichten en waardering voor de sector’.

Kembel: ‘Het is mij duidelijk geworden dat mijn kennis, kunde en ervaring beter passen bij een ander type organisatie dan LKCA. Ik heb in het afgelopen jaar veel nieuwe contacten, kennis en inzichten opgedaan. En beleefd hoe de sector zich, vanuit het perspectief van cultuureducatie en cultuurparticipatie, dagelijks inzet voor ‘meer cultuur voor iedereen’. De laatste maanden is er door de medewerkers van LKCA hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor 2025-2028. Ik ben trots op dit plan en vond het eervol om daaraan een bijdrage te leveren.’

Reactie Raad van Toezicht

Nicolle van Lith, voorzitter van de Raad van Toezicht van LKCA, reageert op het nieuws: ‘We bedanken Lucien voor zijn inzet voor LKCA en de Code Diversiteit & Inclusie en wensen hem veel succes in de toekomst. Het meerjarenplan van LKCA voor 2025-2028 is een sterk strategisch plan dat het werkveld de komende jaren gaat helpen om cultuur voor nog meer mensen toegankelijk te maken. Natuurlijk vraagt  het veel van een organisatie om na een korte periode opnieuw te wisselen van directeur. Als Raad van Toezicht hebben we, ondanks deze verandering, veel vertrouwen in de komende periode.’

Meerjarenplan 2025-2028

LKCA blijft zich samen met stakeholders en partners inzetten voor de versterking van cultuureducatie en cultuurparticipatie in (Caribisch) Nederland. Met elkaar werken we aan een toekomst waarin cultuurbeoefening een leven lang binnen ieders bereik ligt.

Vanaf 2025 fungeert LKCA nog nadrukkelijker als een laagdrempelig en toegankelijk landelijk kenniscentrum voor cultuureducatie en cultuurparticipatie en als penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie. Op deze manier vervullen we een belangrijke en verbindende rol in het stimuleren van cultuureducatie en cultuurparticipatie, diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid.

Meer informatie over het nieuwe meerjarenbeleidsplan van LKCA lees je hier.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel