Creatief keuzedeel in het mbo

Twee voorbeelden uit de praktijk
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Mbo-opleidingen kunnen samen met culturele instellingen een creatief of cultureel keuzedeel ontwikkelen. Twee voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld: keuzedeel Expressief talent

Dit is een keuzedeel voor studenten die later als begeleider van expressieve en creatieve activiteiten willen werken. Het keuzedeel Expressief Talent verdiept de kwalificaties voor pedagogisch werk. Het gaat over zelf expressie geven aan beelden en gevoelens en over kunstbeleving en talentontwikkeling bij kinderen/leerlingen.

Om expressievormen goed te kunnen inzetten is het van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar inzicht heeft in de eigen creatieve en expressieve talenten en vaardigheden, zichzelf (verder) ontwikkelt op dit terrein en een eigen stijl ontwikkelt. Dit keuzedeel bestaat daarom uit twee pijlers:

  1. De creatieve/expressieve ontwikkeling van de student zelf.
  2. Het toepassen van expressievormen om de (creatieve) ontwikkeling van de doelgroep te begeleiden en stimuleren.

‘Beleven’ van kunst en cultuur en van expressievormen is een voorwaarde voor het ontdekken en verwerven van expressieve/creatieve talenten en vaardigheden. Voor de uitvoering van dit keuzedeel betekent dit: aan-de-slag en eropuit!

Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport 26-11-2016, Code K0152

Voorbeeld: keuzedeel Verrijking leervaardigheden

Het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden is ontwikkeld door Zadkine Startcollege en de Cultuurschool. De Cultuurschool heeft de 21e-eeuwse vaardigheden omgezet in praktische lessen en workshops en zet daarbij onder andere een theaterdocent, fotograaf en documentairemaker in.

Het keuzedeel Verrijking Leervaardigheden biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een deel van de 21e-eeuwse vaardigheden, namelijk de metacognitie. Metacognitie gaat over weten wat je (niet) weet en wat je wilt en regie hebben over de eigen ontwikkeling. In dit keuzedeel wordt in plaats van de term metacognitie de term leervaardigheden gebruikt.

Gevalideerd door: Thema Advies Commissie (TAC) Entree 02-12-2015, Code K0440

Zelf een creatief keuzedeel ontwikkelen?

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel