Bijzondere leerstoel Betekenis van cultuurparticipatie

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Dr. Evert Bisschop Boele is per 1 november 2016 bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze leerstoel is ingesteld door LKCA. Centraal staat onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor identiteit, zingeving en sociale relaties.

Bisschop Boele wordt in zijn nieuwe functie een van de gezichtsbepalende figuren van het recent opgerichte Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), een samenwerkingsverband van de ESHCC met het Erasmus University College, Codarts en de Willem de Kooning Academie.

Leerstoel cultuurparticipatie

Met de leerstoel bevorderen LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuurparticipatie. De leerstoel moet in het bijzonder bijdragen aan het onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor onder meer identiteit, zingeving en sociale relaties in onze geglobaliseerde kennis- en netwerksamenleving. De leerstoel slaat daarbij een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele, maatschappelijke en beleidsmatige praktijk.
Lees de oratie Op zoek naar de betekenis van cultuurparticipatie

KIEM-beurs: Creatieve industrie, innovatie en inclusiviteit

Evert Bisschop Boele ontving in februari 2018 een KIEM-beurs van het NWO. Evert onderzoekt samen met Janna Michael (Erasmus Universiteit Rotterdam) de invloed van creatieve industrie op innovatie en inclusiviteit in de Rotterdamse buurt Cool-Zuid. De Rotterdamse stichting voor avant-gardistische kunst WORM richt zich op alle buurtbewoners in Cool-Zuid. WORM pleegt artistieke interventies om dialoog en gedeelde waarden te creëren. Evert en Janna volgen de ervaringen van buurtbewoners.
Lees meer

Over Evert Bisschop Boele

Evert Bisschop Boele (1964) is leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en daarbinnen lector New Audiences van het lectoraat Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen. Naast het hoogleraarschap blijft Evert Bisschop Boele deze functie vervullen. 
Bisschop Boele studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht en etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2013 summa cum laude in de sociale wetenschappen aan de Georg-August-Universität in Göttingen (D).Eerder bekleedde hij diverse functies in muziek en onderwijs als docent vo en ho, vakconsulent, manager en bestuursadviseur. Sinds 2009 was hij achtereenvolgens hogeschooldocent /onderzoeker, associate lector en (leading) lector aan het Prins Claus Conservatorium.

Meer informatie 

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 0 / 5. totaal 0

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel