Basis voor Cultuurparticipatie

Basis voor Cultuurparticipatie

Wat heeft de beoefenaar van nu én in de toekomst nodig om in zijn vrije tijd actief aan cultuur te doen? Hoe houden we cultuurparticipatie toegankelijk voor iedereen? En hoe kunnen de verschillende professionals in het werkveld hieraan handen en voeten geven? Met de Basis voor Cultuurparticipatie presenteert het LKCA een agenda voor de toekomst. Kom in actie!

Lees verder

Agenda voor cultuurparticipatie in de toekomst
Publiekssamenvatting Basis voor Cultuurparticipatie
Volledige rapportage Basis voor Cultuurparticipatie

Agenda voor de toekomst

De ambities in de agenda zijn geschreven vanuit verschillende perspectieven, zoals die van beoefenaars, professionals, overheden, het bedrijfsleven en sociaal domein. En vanuit de vragen: wie kan wat bijdragen en op welke manier? En wat kunnen zij bieden om die toegankelijkheid in de toekomst te realiseren? De Basis voor Cultuurparticipatie vatten wij daarom op als een vertrekpunt in plaats van een eindpunt. We weten nu met welke ambities het begint.

Wat kun jij doen?

De Basis voor Cultuurparticipatie biedt houvast in het gesprek over de toegankelijkheid van cultuurparticipatie in de toekomst. In de agenda staan drie lege kolommen: acties hebben wij nog niet ingevuld. We nodigen je uit om daarmee aan de slag te gaan. Dat is de volgende stap! Hoe kun jij in jouw werkpraktijk actie ondernemen op de vijf ambities? Wie zijn de betrokken partijen? En wat is jouw verantwoordelijkheid? 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Laat ons weten hoe jij met de agenda aan de slag wilt. We kunnen je helpen partijen te verbinden of als samenwerkingspartner optreden. Mail NicoleStellingwerf@lkca.nl

Op deze webpagina houden we bij hoe het werkveld de agenda inzet. Ook organiseren we zelf een aantal bijeenkomsten.

Nieuwe LKCA bijeenkomsten

Enkele groepen professionals zijn in het visietraject onvoldoende bereikt, maar vinden we in deze toekomstagenda onmisbaar. Het betreft zzp'ers, ongesubsidieerde (commerciële) organisaties en jonge professionals met een trendsettende kunst(docent)praktijk. Deze groepen willen we graag alsnog betrekken. 

Op 25 september 2017 deden we dit al met de groep jonge professionals (17-33 jaar). De opvallendste ambities die zij toevoegen aan de Basis voor Cultuurparticipatie zijn:
1. Breng een countertrend op gang tegen de prestatiedruk
2. Maak ruimte voor nieuwe ideeën en ervaringsdeskundigen
3. Focus op lange termijn impact
4. Bereik met rolmodellen echte diversiteit in de kunst- en cultuurwereld
5. Zorg voor een divers kunst- en cultuuraanbod op school.

Lees het uitgebreide Verslag Jongerenbijeenkomst De toekomst van Cultuurparticipatie op 25 september 2017 

In het najaar van 2017 en in 2018 richten we ons op de andere groepen. De resultaten van deze bijeenkomsten delen we via deze webpagina.

Wil je meer weten over het visietraject?

  1. Trendverkenning
  2. Toekomstscenario's
  3. Verslag van de scenariobijeenkomst (29 juni 2017)
  4. Publiekssamenvatting Basis voor Cultuurparticipatie
  5. Volledige rapportage Basis voor Cultuurparticipatie

Basis voor Ciultuurparticipatie

contact

Nicole Stellingwerf
naamNicole StellingwerffunctieSpecialist cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 85e-mailNicoleStellingwerf@lkca.nl