mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Waar vind je nascholing?

nascholing

Ben je op zoek naar nascholing op het gebied van cultuureducatie? Daarvoor zijn verschillende typen scholing en aanbieders.

Van kortlopend tot post-hbo

Denk bijvoorbeeld aan een masteropleiding, een post-hbo-opleiding, een training, een cursus, een begeleidingstraject of deelname aan een studiedag. De inhoud van het aanbod is divers: gericht op het vergroten van kennis of vaardigheden, gericht op kunst en cultuur of op een specifiek kunstvak. Enkele voorbeelden: ontwikkelen van een visie op cultuureducatie, werken met thema’s van kunst algemeen en leren een activerende didactiek toe te passen bij leerlingen die in een muziekband willen spelen.

Soorten aanbieders

Bij- en nascholing wordt aangeboden door verschillende soorten aanbieders:

 • Pabo’s en hogescholen (en daaraan gelieerde onderwijs- en opleidingscentra)
  Zij bieden zowel cursussen als (post-hbo-)opleidingen aan.
 • Provinciale instellingen voor cultuureducatie
  Zij bieden naast kortlopende cursussen veelal teambegeleiding aan en andere maatwerkscholingen aan.
  Overzicht provinciale instellingen
 • Centra voor de kunsten
  Zij bieden kortlopende cursussen, teambegeleiding en andere maatwerkscholingen aan.
 • Particuliere initiatieven
  Bijvoorbeeld het Educatie bureau, ABC Adviesbureau voor Cultuuronderwijs en stichting Kunstkrul. Zij bieden ook veelal teambegeleiding en maatwerk. Daarnaast zijn er talloze particulieren die nascholing bieden.
 • Beroepsverenigingen van de verschillende kunstvakken
  VONKC (beeldend/kunstvakken), BDD (drama), NBDO Dansbelang (dans) en VLS (muziek) organiseren met name studiedagen.

Recht op scholing

De cao voortgezet onderwijs bevat bepalingen over het recht op deskundigheidsbevordering en de financiering hiervan. Zo heeft elke docent heeft een jaarlijks scholingsbudget van € 500 per jaar. Het aantal uren per jaar staat niet meer vast (was 10 procent van de jaartaak, op basis van de normjaartaak). 

Meer informatie op de website van Voion arbeidsmarkt & opleidingsfonds 

Meer informatie

Overzicht van bij- en nascholing