mail of bel voor vragen 030 711 51 00

Wat is een Cultuurprofielschool?

cultuurprofielschool

Op Cultuurprofielscholen staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het curriculum wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen. Sommige scholen bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen.

Achtergrond

Met de Regeling Cultuurprofielscholen in het vo ondersteunde OCW tussen 2004 en 2007 44 scholen om zich te ontwikkelen tot Cultuurprofielschool. In 2007 werd het Steunpunt Cultuurprofielscholen opgericht om scholen te begeleiden. Het Steunpunt is een samenwerkingsverband tussen LKCA en SLO. Daarnaast is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het landelijk netwerk van Cultuurprofielscholen.

Waarom cultuurprofilering?

De meest voorkomende redenen die scholen noemen om een Cultuurprofielschool te worden, zijn:

  1. Aansluiten bij leerwensen van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur.
  2. Het geven van een inhoudelijke impuls aan de kunstvakken en het aanbieden van extra kunstdisciplines/thema's.
  3. Mogelijkheden bieden aan talentvolle leerlingen.
  4. Kunst en cultuur heeft een positief effect op het schoolklimaat en dit is goed voor de pr.

Hoe word je Cultuurprofielschool?

Scholen die Cultuurprofielschool willen worden kunnen zich aanmelden bij het Steunpunt Cultuurprofielscholen. De scholen sturen diverse documenten waaronder het cultuurbeleidsplan en zelfevaluatie-instrumenten naar het visitatieteam. Dit bestaat uit een schoolleider, een kunst- en cultuurcoördinator en twee leerlingen afkomstig van twee andere lidscholen, aangevuld met twee vaste leden. Vervolgens wordt de school een dag lang bezocht door het visitatieteam, die de school al dan niet voordraagt als lid van de Vereniging. 

Cultuurprofielscholen, een manifest

De Cultuurprofielscholen delen de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische ontwikkeling van (jonge) mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Daarom hebben zij een manifest opgesteld om kinderen en jongeren tijdens hun schooltijd intensief met cultuur in aanraking te laten komen.

Meer informatie

VCPS

De Vereniging CultuurProfielScholen is een actief platform dat een landelijk netwerk onderhoudt, waarbinnen informatieuitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen. Op de website vindt u informatie, handreikingen, tools en schoolportretten.
Cultuurprofielscholen.nl 
Hoe word je cultuurprofielschool? 

Leerplannen voor cultuurprofilering

SLO ontwikkelt vanuit de Vereniging CultuurProfielScholen, samen met Cultuurprofielscholen leerplannen en biedt diverse begeleidingstrajecten aan.
Leerplannen cultuurprofiel bij SLO

Sardes en cultuurprofielscholen

Op de site van onderzoeksbureau Sardes aandacht voor Cultuurprofielscholen. U vindt hier het onderzoeksrapport Cultuur maakt school, met onder meer schoolportretten van scholen die zich ontwikkelen tot Cultuurprofielschool.
Cultuur maakt School

Niet geregistreerde cultuurscholen

Niet elke school staat officieel geregistreerd als Cultuurprofielschool. Zo is de rol van kunst en cultuur op onderstaande scholen, hoewel geen officiële cultuurprofielscholen, minstens zo sterk en gaat verder dan speciale lessen in kunstdisciplines.
Valuascollege, Venlo 
Linde College, Wolvega