mail of bel voor vragen 030 711 51 00

21st century skills

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers: 21st century skills of 21e eeuwse vaardigheden.
Deze vaardigheden doen kinderen en jongeren deels op school op. Ook cultuuronderwijs kan hieraan bijdragen.

contact

Lenie van den Bulk
naam
Lenie van den Bulk
functie
Senior Onderzoek Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 04
e-mail
LenievandenBulk@lkca.nl
Vera Meewis
naam
Vera Meewis
functie
Onderzoek Cultuureducatie
telefoonnummer
030 711 51 68
e-mail
VeraMeewis@lkca.nl