Werken met ouderen

Het aantal ouderen in Nederland groeit. In 2040 zijn het er waarschijnlijk 4,7 miljoen. Dat biedt kansen voor iedereen die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie door ouderen.

contact

Ingrid Smit
naamIngrid SmitfunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 17e-mailingridsmit@lkca.nl
Angela van Dijk
naamAngela van DijkfunctieSpecialist Cultuurparticipatietelefoonnummer030 711 51 00e-mailangelavandijk@lkca.nl