Vacature: Lid Raad van Toezicht (x/v/m)

Wij zoeken een toezichthouder met affiniteit voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Wat ga je doen?

Als lid van de Raad van Toezicht van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) houd je kritisch en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de (door)ontwikkeling en de algehele gang van zaken van de organisatie vanuit strategisch, bestuurlijk en bedrijfsmatig perspectief. Daarnaast toets je de besluitvorming en adviseer je, samen met de overige leden van de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd, de directeur-bestuurder.

Wat vragen wij?

LKCA is in ontwikkeling naar een open en verbindend kennisinstituut. Deze kwaliteiten willen we ook bij jou terugzien. We zoeken iemand die plezier heeft in vernieuwing en ontwikkeling, en daarin, naast de toezichthoudende taken, ook kan fungeren als sparringpartner van de bestuurder.

We zoeken een toezichthouder met ervaring bij een maatschappelijke instelling, in de zorg, wetenschap, (regionale) publieke sector of in het onderwijs. Je hebt affiniteit met kunst en cultuur en bent bereid je in deze sector te verdiepen. Je hebt een duidelijke visie op je rol als toezichthouder en weet hoe bestuurlijke processen en verhoudingen werken.
Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Je wilt weten wat er écht verteld wordt, snappen wat dit betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Daarbij zoek en breng jij de verbinding. Je vindt het belangrijk de ontwikkelingen en innovaties in de sector en in de omgeving te volgen en mee te nemen in de besluitvorming.

Gezien de huidige samenstelling van de raad ontvangen we graag sollicitaties uit het noorden en oosten van Nederland of uit het Caribisch deel van Nederland.

Over LKCA

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met ruim 60 collega’s werken we voor en samen met het culturele- en onderwijsveld. Wat ons typeert, is dat we constant in verbinding staan met mensen en organisaties uit ons veld, nieuwsgierig zijn naar wat hen bezighoudt en open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Hoe doen we dat?

Wij voeden professionals en bestuurders in de culturele sector met kennis over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Bijvoorbeeld op bijeenkomsten die wij of anderen organiseren en waar professionals uit het hele land van elkaar leren of samenwerken. Op onze website staat een schat aan informatie en kan iedereen onze publicaties downloaden. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om discussies aan te jagen, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en ontwikkelingen te duiden.

De Raad van Toezicht

De raad vervult de werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord voor de directeur. De onderlinge samenwerking is dan ook van groot belang. De leden van de Raad van Toezicht en de directeur zijn gedreven personen: ze communiceren open, respecteren elkaars rol en nemen hun verantwoordelijkheid serieus. De Raad van Toezicht volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur.

De raad bestaat in totaal uit zes personen en is zodanig samengesteld dat hij zijn taken effectief en verantwoord kan vervullen. Dat geldt zowel voor de Raad van Toezicht als geheel als voor de remuneratie- en de financiële commissie. De leden hebben specifieke deskundigheid op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, HRM, marketing en communicatie of public relations. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar in Utrecht (of digitaal) en heeft een jaarlijkse heidag. De leden ontvangen vacatiegeld.

Solliciteren en meer informatie

LKCA is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, diploma, eventuele beperking of chronische ziekte. Vanzelfsprekend onderschrijven wij de Code Diversiteit & Inclusie.

Denk je een geschikte kandidaat te zijn dan nodigen wij je van harte uit om uiterlijk 31 mei 2021 je motivatiebrief met CV te sturen aan omerkaya@lkca.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Nicolle van Lith, voorzitter van de Raad van Toezicht, via e-mail nicolle@cultuurslagers.nl.

De gesprekken vinden plaats in de week van 14 juni 2021.

Meer informatie over LKCA vind je op lkca.nl en in ons financieel jaarverslag.