Vacature: Lid Onderzoeksadviesraad (x/v/m)

LKCA zoekt leden voor de onderzoeksadviesraad met kennis over cultuureducatie en -participatie.

Wat ga je doen?

Als lid van de onderzoeksadviesraad (OAR) van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) adviseer je gevraagd en ongevraagd de directeur-bestuurder en het cluster onderzoek over het onderzoeksprogramma en specifieke onderzoeksactiviteiten van LKCA. Dat doe je samen met de overige 9 leden van de OAR. Daartoe komt de OAR tweemaal per jaar bijeen. Eén bijeenkomst vindt in het voorjaar plaats en eentje in het najaar. In het voorjaar ligt de nadruk op het input leveren voor (de kaders van) het werkplan (inclusief uit te voeren onderzoeken) van LKCA voor het volgende jaar. In het najaar wordt ingezoomd op specifieke thema’s, zoals een bijzondere leerstoel of de doorontwikkeling van een specifiek onderzoek.

Wat vragen wij?

LKCA streeft ernaar om een open en verbindend kennisinstituut te zijn. Deze kwaliteiten willen we ook bij jou terugzien. We zoeken iemand die de weg kent in de wereld van onderzoeken en de kunst- en cultuursector en aanpalende terreinen. Iemand die plezier heeft in vernieuwing en ontwikkeling en daarin naast de adviserende taken ook kan fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder en het cluster onderzoek.De OAR is per oktober 2022 nieuw binnen LKCA. Vier leden zijn al benoemd vanuit samenwerkingsorganisaties van LKCA. Daarnaast zoekt LKCA nog naar 6 andere leden met een van de volgende profielen, waarbij het mogelijk is dat iemand meerdere profielen beslaat:

  • Onderzoeker/expert op het gebied van cultuureducatie
  • Onderzoeker/expert op het gebied van cultuurparticipatie
  • Onderzoeker/expert op het gebied van cultuurbeleid
  • Onderzoeker/expert op het gebied van diversiteit en inclusie
  • Onderzoeker/expert op het gebied van verbinding cultuur, zorg en welzijn
  • Onderzoeker/expert op het gebied van verbinding cultuur en onderwijs

Bij de samenstelling van de adviesraad zoeken we naar een mix van mensen uit onderzoek en uit de praktijk.
Daarnaast ben je van nature geïnteresseerd in de ander. Een echte netwerker. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen.
Je vindt het belangrijk de ontwikkelingen en innovaties in de sector en in de omgeving te volgen en mee te nemen in de adviesvorming.

Over LKCA

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de kwaliteit van het bestaan. LKCA wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met ongeveer 60 collega’s werken we voor en samen met het culturele en onderwijsveld. Wat ons typeert is dat we constant in verbinding staan met mensen en organisaties uit ons veld, nieuwsgierig zijn naar wat hen bezighoudt en open staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Hoe doen we dat?

Wij voeden professionals en bestuurders in de culturele sector met kennis over cultuureducatie en cultuurparticipatie. Bijvoorbeeld op bijeenkomsten die wij of anderen organiseren en waar professionals uit het hele land van elkaar leren of samenwerken. Op onze website staat een schat aan informatie en kan iedereen onze publicaties downloaden. Door onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om discussies aan te jagen, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden en ontwikkelingen te duiden.

De onderzoeksadviesraad (OAR)

De OAR adviseert de directeur-bestuurder en het cluster onderzoek over de kennisagenda en het onderzoeksprogramma van LKCA. De raad fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en cluster onderzoek. Daartoe komt de OAR tweemaal per jaar bijeen in Utrecht. Eén bijeenkomst vindt in het voorjaar plaats en eentje in het najaar.

De raad bestaat uit in totaal 10 leden en er wordt gewerkt met zittingstermijnen van 3 jaar. In de adviesraad zitten vertegenwoordigers vanuit praktijk, beleid en onderzoek. De OAR heeft enkel een adviserend karakter, besluitvorming gebeurt door LKCA.

De leden ontvangen vacatiegeld.

Solliciteren en meer informatie

LKCA is ervan overtuigd dat het benutten van verschillende talenten en perspectieven ons beter maakt en zorgt voor een plezierige plek voor iedereen die bij en met ons werkt. Daarom bouwen wij aan een organisatie die de kracht van diversiteit gebruikt om betere resultaten te halen. Een organisatie waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, diploma, eventuele beperking of chronische ziekte. Vanzelfsprekend onderschrijven wij de Code Diversiteit & Inclusie.

Denk je een geschikte kandidaat te zijn dan nodigen wij je van harte uit om uiterlijk 1 augustus 2022 je korte motivatiebrief met CV te sturen aan omerkaya@lkca.nl.

Voor inhoudelijke vragen kun je ook contact opnemen met Ömer Kaya, HRM Adviseur.

De gesprekken voor de adviesraad vinden plaats in de week van 5 september 2022.

Meer informatie over LKCA vind je op deze website en in ons financieel jaarverslag.