Ronald Kox (hij/hem/zijn)

Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Ronald Kox (hij/hem/zijn)
Functie: Specialist Cultuureducatie
Expertise: curriculumontwikkeling
ronaldkox@lkca.nl
030 711 51 42

Ik ben een idealist. Iemand die ervan overtuigd is dat de wereld mooier en beter kan worden voor iedereen als we ons er maar voor in willen zetten. Kunst en cultuur spelen daar in mijn ogen een belangrijke rol bij. Hoe jonger je kunt beginnen met je ontdekkingstocht in de wereld van kunst en cultuur, hoe beter dat voor je is. Voor je ontwikkeling als persoon, voor je plek in de samenleving en voor de ontwikkeling van je talenten en kansen in je leven.

Daarom vind ik cultuureducatie zo belangrijk en houd ik mij bezig met het jonge kind (0 – 6 jaar), met curriculumontwikkeling, docentopleidingen, en programma’s die de kwaliteit van cultuureducatie verbeteren. Op al deze gebieden kom ik graag met je in contact, om je te informeren over de meest actuele stand van zaken, om te horen wat jouw ervaringen zijn, en om te kijken hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Expertisegebieden

Het jonge kind, curriculumontwikkeling, Programma Cultuureducatie met Kwaliteit, funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs), docentenopleidingen, internationale ontwikkelingen.

Bekijk alle medewerkers