Nicole Stellingwerf

Nicole Stellingwerf
Nicole Stellingwerf
Functie: Specialist Cultuurparticipatie
Expertise: cultuurparticipatie
nicolestellingwerf@lkca.nl
030 711 51 85

‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt’ – Picasso

Als netwerker, verbinder en beelddenker ontwerp ik graag samen met het veld programma’s en projecten om meer ruimte te maken voor creativiteit en innovatie. Vragen waar ik me mee bezighoud zijn onder meer:

  • Hoe kunnen we samen de organisatie- en creatiekracht van cultuurparticipatie versterken, zodat iedereen aan kunst en cultuur kan doen?
  • Wat hebben amateurkunstinitiatieven nodig om vitaal en inventief te zijn, zodat ze van waarde blijven voor deelnemers en omgeving?  
  • Hoe onderhouden en bouwen we met elkaar een gezonde en lichte ondersteuningsstructuur voor cultuurparticipatie, zodat de ondersteuning aansluit bij de vraag?

Wil je hierover met mij van gedachten wisselen en/of samen optrekken? Neem dan contact met mij op.

Mijn rugzak:
Trainingen: Creativiteit en Innovatie, Design Thinking, Muzisch werken
Opleidingen: Management Culturele Instellingen en Theaterdocent/maker
En: 30 jaar ervaring in het werkveld cultuurparticipatie

Mijn inspiratiebronnen en uitingsvormen:
Theater, dans, beeldende kunst, fotografie, documentaires en creatief schrijven.

Expertisegebieden

Cultuurparticipatie, amateurkunst, welzijn, zorg, kunstprofessionals, creativiteit, innovatie, nieuwe technologie, platforms, netwerkverbanden, financieringsbronnen.  

Bekijk alle medewerkers