Max van Alphen (hij/hem/zijn)

Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Max van Alphen (hij/hem/zijn)
Functie: Werkveldspecialist Cultuureducatie
maxvanalphen@lkca.nl
06 – 154 099 39

In een ver verleden ben ik opgeleid als onderwijskundige. Daarna heb ik gewerkt bij gemeenten en een provinciale uitvoeringsorganisatie. Meestal met één been binnen en één been buiten de organisatie. De laatste jaren was ik penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Bij LKCA ben ik vooral bezig met kennisdeling rond het programma CmK, de cursus interne cultuurcoordinator (icc), het evaluatie-instrument Evi en het programma school en omgeving.

Ik ben gefascineerd door de samenwerking tussen onderwijs en culturele sector, door de kansen die daar liggen. Het is een uitdaging om die werelden goed op elkaar te laten aansluiten.

LKCA biedt mij de mogelijkheid om de wereld van onderwijs en cultuur vanuit het landelijke perspectief te bekijken, en daar zie ik nog allerlei uitdagingen. Ik pionier graag en zoek buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden om doelen te bereiken.

Bekijk alle medewerkers