Cultuureducatie met Kwaliteit

Informatie en kennis over Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma van OCW waarbij de financiering ligt bij het FCP. Het programma kent verschillende matchingsregelingen en LKCA heeft een belangrijke functie in de kennisontwikkeling en kennisdeling.