Schrijf ook mee

Schrijf mee op Cultureel Kapitaal, het platform voor en door iedereen die professioneel betrokken is bij cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Je bijdrage aan Cultureel Kapitaal is welkom

Wil je een bijdrage leveren, of heb je een suggestie voor een artikel? Neem contact op met hoofdredacteur Marianne Selie, cultureelkapitaal@lkca.nl. De maximale lengte is 750 woorden.

Ook tips zijn welkom!

Mis je bepaalde auteurs of onderwerpen op Cultureel Kapitaal? Wij stellen het zeer op prijs als je je suggestie mailt naar cultureelkapitaal@lkca.nl.

Onze richtlijnen

Ons doel is om iedereen die werkzaam is in de cultuureducatie en cultuurparticipatie te inspireren en te prikkelen, door artikelen op een juiste, aantrekkelijke manier te presenteren. Daarom hebben we richtlijnen voor auteurs opgesteld. Het belangrijkste selectiecriterium voor de plaatsing van artikelen is dat opinies helder verwoord en onderbouwd zijn met onderzoek of gedocumenteerde argumenten. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijke bijdragen.