Over Cultuur+Educatie

Cultuur+Educatie is hét tijdschrift over onderzoek naar kunst en cultuur op school en in de vrije tijd. Het tijdschrift maakt actuele inzichten uit onderzoek toegankelijk voor een breed publiek.

Van informeel leren tot hersenonderzoek

Cultuur+Educatie biedt ruimte aan uiteenlopende onderwerpen. Van informeel leren in de kunsten, hersenonderzoek en de kwaliteit van kunstzinnige oriëntatie tot beoordeling van beeldend werk, community arts en effecten van kunsteducatie.

Redactie

Gudrun Beckmann, docent onderzoeker bij de masteropleiding Kunsteducatie van NHL Stenden & Hanzehogeschool Groningen. Vakgebieden: cultuurpedagogiek, performatieve kunsten, dramaturgie. 

Thomas De Baets, docent muziekpedagogiek en opleidingshoofd muziek aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven, en deeltijds docent muziekpedagogiek aan KU Leuven.  

Marie-José Kommers, specialist cultuurparticipatie bij het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 

Arno Neele, onderzoeker bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).  

Redactieraad

Evert Bisschop Boele, lector Kunsteducatie en leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen en bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Aminata Cairo, lector Sociale Rechtvaardigheid en Diversiteit in de Kunsten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Kim Dankoor doet aan de Universiteit Utrecht promotieonderzoek naar de relatie tussen commerciële rapmuziekconsumptie en zelfbeelden van jongeren in Nederland en de Verenigde Staten. Daarnaast is zij interviewer/presentatrice voor verschillende culturele instellingen en mediaorganisaties. 

Koen van Eijck, hoogleraar Culturele Leefstijlen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op trends en patronen in cultuurparticipatie en de perceptie en waardering van kunst. 

Emiel Heijnen, lector Kunsteducatie en docent aan de Master Kunsteducatie, beide Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.  

Edwin van Meerkerk, universitair hoofddocent algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit en lector Creating Connected Commons aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. 

Nancy Vansieleghem, docent in de educatieve masters in de kunsten aan LUCA School of Arts (België). Ze doet onderzoek op de snijlijn tussen kunst, educatie en samenleving en coördineert het onderzoekerscollectief Art, Pedagogy and Society. 

Neem een abonnement 

Jaarabonnement drie nummers: € 44,50; student/promovendi € 28,00.

Oude nummers nalezen?

Wil je een oud nummer bestellen of een pdf ontvangen?
Mail Cultuur+Educatie@lkca.nl.

Zelf publiceren?

Artikelen over eigen onderzoek of kritische essays zijn welkom. 
Richtlijnen voor auteurs

Contact en artikelen insturen

Foto header: Onderzoeksconferentie 2018 (fotograaf: Anna van Kooij)