Van Knutselen naar Kunstelen

Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel
Een onderzoek naar de rol van de expressievakken in het curriculum van de mbo-opleiding onderwijsassistent.

Welke rol spelen expressievakken op de mbo-opleiding onderwijsassistent? Er is nog geen landelijk beeld hoe mbo-opleidingen expressievakken binnen de opleiding onderwijsassistent vormgeven.

Mbo-opleidingen zijn vrij in de manier waarop ze dit invullen. Het LKCA deed een inventarisatie, door middel van deskresearch en interviews. Uit de inventarisatie blijkt dat losse expressievakken een plek hebben in het curriculum van de opleiding en dat er ook veel tijd aan wordt besteed.

Onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de wens een eerste beeld te krijgen van de rol van expressievakken in het curriculum van de mbo-opleiding onderwijsassistent. Expressievakken zijn niet verplicht binnen de opleiding. Wel worden creatieve vaardigheden genoemd in het kwalificatiedossier onder het aspect begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling: ‘kan motorische en creatieve vaardigheden toepassen voor het uitvoeren van creatieve, muzische en kunstzinnige (spel)activiteiten. 

Onderzoeksvraag: Of en hoe komen expressievakken terug in het curriculum en hebben scholen (opleidingscoördinatoren) en docenten een visie op de rol van expressievakken. Daarvoor zijn de volgende deelvragen opgesteld:

  • Komen expressievakken aan bod tijdens de mbo-opleiding onderwijsassistent en zijn deze standaard opgenomen in het curriculum?
  • Wat is de visie van de instelling en vakdocenten op expressievakken binnen de mbo-opleiding onderwijsassistent en op de manier waarop deze worden ingezet?
  • Hoe krijgen expressievakken vorm?
  • Op welke manier sluiten expressievakken aan bij de kerntaken? Is er een koppeling met de stage? En, hoe wordt die aansluiting gemaakt?

Keuzedeel Expressief Talent

Drie van de acht geïnterviewde opleidingen hebben ervoor gekozen om het keuzedeel expressief talent verplicht in te zetten. Op basis van dit keuzedeel ontdekken en ontwikkelen studenten hun eigen creativiteit en talent op expressief vlak, leren ze hoe ze hun doelgroep kunnen begeleiden, stimuleren en inspireren bij de ontwikkeling van hun creativiteit en talent. Dit onderzoek geeft een eerste beeld van de rol van expressievakken bij de opleidingen onderwijsassistent. 

Methode

Het onderzoek bestond uit interviews met teamleiders van de opleiding onderwijsassistent en docenten die de expressievakken geven. Drie teamleiders en elf docenten van in totaal acht opleidingen hebben aan dit onderzoek meegewerkt.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 5 / 5. totaal 1

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (0)
Bijgewerkt op:
Gepubliceerd:
Deel dit artikel